Er dette virkelig greit?

Artikkelen er over 2 år gammel

Kan det virkelig være greit for regjeringen at 20.000 biler kjører rett gjennom handlegata vår hvert eneste døgn?

DEL

Leder0,14 prosent. Det er hvor stor andel «Bypakke Narvik» krever av Nasjonal Transportplan (NTP). 1,5 milliarder er det beregnet at det vil koste å legge E6 i tunnel under Narvik og gjøre sentrum nytt og finere, og med det skape et sentrumsmiljø som ikke er helseskadelig i en hel måned totalt hvert år. 1,5 milliarder er mye penger, men i den store sammenhengen er det småpenger. Det er vanskelig å se for seg at det ikke finnes andre prosjekter i NTP som samlet har den samme verdien i kroner og øre, som av samfunnsmessige hensyn kunne vært prioritert om til fordel for «Bypakke Narvik». Til nå er ikke prosjektet funnet viktig nok til å bli prioritert i regjeringens forslag til NTP for de neste 12 årene.

LES OGSÅ: E6 gjennom Narvik sentrum får ikke en krone i NTP-forslaget: – Ikke til å leve med 

Vei har imidlertid hatt høy prioritet i NTP for 2018 til 2029, og i Nord-Norge har flere viktige veier både sør og nord for Narvik fått plass og blitt prioritert. Men Narvik nevnes ikke med ett ord. En ting er «Bypakke Narvik», men heller ikke en fullføring av Hålogalandsveien – med oppkobling mot blant annet Narvik – er tatt med. I tillegg er fagetatens forslag om to milliarder for å bygge den første tredjedelen med dobbeltspor på Ofotbanen ikke tatt med i NTPen som gjelder for 2018 til 2029. Her serverer regjeringen en av de svakeste bortforklaringene på lenge: Svenskene må først løse flaskehalsen på sin side før vi begynner byggingen på vår side. Svenskene er allerede i gang. Det er rimelig bakpå – for å si det forsiktig – å vente på at forholdene skal bedre seg på andre siden av grensen før vi tar tak i våre egne problemer. Resultatet kan komme til å bli at banens kapasitet på svensk side øker, mens vi på norsk side blir å leve med kapasiteten slik den er i dag.

Men tilbake til «Bypakke Narvik», for som ordfører Rune Edvardsen sier det til Fremover: «Fraværet av en løsning for E6 gjennom sentrum er alene det mest katastrofale for Narvik. Det andre kommer liksom bare på toppen av dette.» Edvardsen sier det viktigste fremover nå blir å jobbe på og påvirke enda bedre i forhold til den videre prosessen med NTP. Planen skal vedtas i juni, og det kan fortsatt være en mulighet for å få til et positivt vedtak. En bitte liten mulighet, men likevel en mulighet.

Edvardsen sier samtidig at han ikke vet hva mer som burde vært gjort, og det er vanskelig å se for seg hva mer som kan gjøres fram til juni. Narvik er ikke viktig sammenlignet med de store byene som har vært vinnere i NTP. I hvert fall ikke i et valgår. Det er lett å tro at regjeringen har valgt samferdselsprosjekter der det bor flest velgere, og i Narvik er vi ikke mange nok. Dagen etter at NTP ble lagt fram møtte Høyres gruppeleder, Paul Rosenmeyer, regjeringspartiene for å tale Narviks sak, sammen med Jan Olav Opdal (Frp), Marit Rønning Birkely (V) og Boy Arne Buyle (KrF) fra Narvik. De kom slukøret tilbake. Det må kraftigere skyts til om Narvik skal omtales i denne NTPen, og enda mer om vi skal ha håp om få penger. Det er svært vanskelig – kanskje umulig – å komme inn i et NTP som er lagt, spesielt hvis det betyr at andre prosjekter må prioriteres vekk. Det må kanskje sivil ulydighet til?

LES OGSÅ: Etter møte med regjeringspartiene: - Vi er ikke optimister 

Samme dag som NTP ble lagt fram, sa varaordfører i Narvik, Geir-Ketil Hansen, til Fremover at hensynet til liv og helse kunne komme til å tvinge fram midlertidige stengninger av E16. Samtidig sier ordfører Edvardsen at sivil ulydighet ikke vil tjene Narviks sak, men understreker at hensynet til folks helse kommer først.

Vi vil ikke oppfordre til sivil ulydighet, men å iverksette tiltak for å ivareta liv og helse i en by der mer enn 14.000 mennesker bor i eller i nærheten av bykjernen, kan ikke være ulovlig. I andre byer er det innført datokjøring. E6 gjennom Narvik er, sammen med E10 mellom Narvik og Bjerkvik, den tyngst belastede veistrekningen i Nord-Norge i tonnasje. Når E6 gjennom sentrum er eneste alternativ for å komme seg nord- og sørover, sier det seg selv at datokjøring ikke er et reelt alternativ. Men når luftmåleren i Kongens gate lyser rødt, har alternativene til nå vært å holde barn innendørs i friminuttene på skolen og oppfordre byens beboere med luftveisplager om å holde seg langt unna sentrum.

Slik kan det ikke være, og det beste hadde vært å iverksette midlertidige stengninger av E6 gjennom sentrum på de verste dagene. Det er ikke lett å se for seg hvordan dette kan løses i praksis, for ingenting er lagt til rette for at E6 kan stenges. Selv ikke i korte perioder. Opphopningen av små og store kjøretøy på hver side av sentrum vil lage store trafikale problemer, og kan i verste fall ramme utrykningskjøretøy som igjen vil være en stor fare for Ofoten-folks liv og helse.

Men hvilke alternativer har vi for å bli hørt? Ordfører Edvardsen vet ikke om mange. Det er allerede jobbet mye og godt tverrpolitisk, og det er lagt ned mye ressurser i reguleringsplanen for tunnel under Narvik. Nå er vi inne i en helt ny fase som krever andre virkemidler.

LES OGSÅ: I fjor var luftkvaliteten i Narvik helsefarlig i 32 døgn. Nå kreves det tiltak 

Næringsdriverne Reidar Hanssen og Tommy Simonsen har prisverdig tatt initiativ til å samle næringslivet for å sette ytterligere tyngde bak forventningen om å få trafikken uten av sentrum. Vi gir vår fulle støtte til gruppen som ble nedsatt denne uken, og fester vår lit til at den kan være en turbo på toppen. At de kan bidra til å sette Narvik enda bedre på kartet og lykkes med å synliggjøre viktigheten av å få trafikken på E6 ut av sentrum. Sammen med jobben politikerne nå må fortsette å ha fullt trøkk på.

Når den stille uken er over, må det settes fart – for veien fram til NTP skal vedtas er kort.

God påske!

LES OGSÅ:

- De som har gode kontakter inn mot regjeringspartiene må stå på nå

Farlig luft - igjen

- Fant ikke plass til bytunnelen 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags