Felt av spillereglene

Artikkelen er over 3 år gammel

Det kan synes å ha vært spillereglene – ikke innsatsen – som felte Narvik i kampen om bytunnel. Vi har rykket tilbake noen plasser, men kan ikke gi oss nå.

DEL

MeningerRegionveisjef i Statens vegvesen Torbjørn Naimak sa det rett ut da han møtte medlemmene i Narvikregionen Næringsforening denne uken: «Dere våknet for sent!» Med klar adresse til politikere, næringsliv, narvikfolk og Narvik kommune, som etter hans mening kom altfor sent på banen for å sikre at «Bypakke Narvik» – E6 i tunnel under byen og nytt sentrum – kom med i Nasjonal Transportplan (NTP) for kommende periode. Og Naimak la til: «Jeg registrerte at det var andre som jobbet mer aktivt med påvirkning».

Naimak sikter kanskje til noen andre nordnorske byer som fikk mer å glede seg over i NTP. Som Tromsø som fikk inn ny innfartsvei til byen. Eller Bodø som fikk inn ny flyplass og nytt sentrum. Samtidig ble ikke Narvik nevnt med ett ord i NTP for perioden 2018 til 2029. Til tross for at det i kommende transportplan foreslås brukt rekordmye penger på samferdselsprosjekter landet rundt: 1.064 milliarder kroner.

Det er ingen tvil om at politisk påvirkning har hatt mye å si for hva som kom med i kommende transportplan. Det sier seg selv. Å møte og snakke med mange, som stortingskandidat Åsunn Lyngedal sier det, er avgjørende. Sånn sett kan vi si at Naimak har et poeng: Vi må ut av Narvik og påvirke i de rette kanalene. Men som Lyngedal helt riktig påpeker: «Det er et demokratisk problem at lobbying skal være avgjørende». For ikke å snakke om et problem for helsen vår. Støv- og forurensing som følge av at E6 går tvers gjennom byen er rett og slett ikke noe vi kan akseptere å skulle leve med.

LES OGSÅ:

Naimak har sikkert et poeng når han peker på at Narvik kunne ha gjort mer i jobben med å påvirke. At NTP viser at vi er en region med liten definisjonsmakt, som Lyngedal hevder, kan kanskje være rett det også, men arbeidet som er lagt ned i å samle Nord-Norge bak en fremtidig søknad i Alpint-VM 2025 til Narvik viser at vi kan påvirke når vi vil. Så mener mange at dersom det hadde vært lagt ned like mye krefter i «Bypakke Narvik» som det er blitt lagt ned i «#vmnarvik2025», hadde resultatet for bypakken i Narvik sett annerledes ut. Kanskje, men vi kan ikke uten videre si at ikke narvikpolitikerne har gjort det de kunne gjøre, ut fra det de visste eller hadde grunn til å tro om hvordan tunnelen var prioritert.

Naimak erkjente på møtet hvilket ansvar han selv har i arbeidet med NTP, som regionveisjef i Statens vegvesen. Og at man gjerne skulle hatt målingene fra sentrum tidligere. Som en av fagetatene som utarbeider forslagene til transportplanen for regjeringen, hviler det et ganske stort ansvar på hans og etatens skuldre. Hvem andre kan forklare hvilken samfunnsmessig betydning det å legge E6 i tunnel under Narvik vil ha for oss som bor her bedre enn ham og hans etat? Hvem andre kan peke på utfordringer, løsninger, kostnader og konsekvenser bedre enn hans etat? Det er fagetatenes forslag og grunnlag som bør ligge til grunn for hvilke prioriteringer regjeringen gjør før de legger fram sitt forslag for Stortinget. Alt annet er i utgangspunktet uforsvarlig.

Problemet er bare at prosjektene er for mange, de samfunnsøkonomiske gevinstene og konsekvensene for like fra prosjekt til prosjekt, og de ansvarliges kunnskap og kjennskap til de ulike prosjektene for varierende. Noe som ble ganske tydelig da Abid Raja forsøkte å forklare at Narvik burde være godt fornøyde med kommende NTP: «Lykken er at man skal være mer glad enn ulykkelig, og her tror jeg Nordland har grunn til å være mer lykkelig enn motsatt.» Som vel ikke kan sies å være verken noen god forklaring eller noe særlig trøst for et Narvik som totalt ble oversett i regjeringspartienes forslag til transportplan. I tillegg til «Bypakke Narvik» ble heller ikke Ofotbanen nevnt med et ord, og den nye Hålogalandsveien får ikke tilførselsvei inn til Narvik.

LES OGSÅ:

Jeg tror det blir for lettvint å si at det er Narvik eller Statens vegvesen sin feil at «Bypakke Narvik» ikke nevnes i kommende planperiode for NTP. Det er sammensatt. I bunnen har du helt klart ansvaret fagetatene har for å løfte prosjekter som er viktige å få med, og deretter de lokale politikernes ansvar for å løfte våre lokale prosjekter inn i arbeidet med forslaget til NTP. Så kommer de neste utfordringene som begynner med at veldig mye allerede er låst i form av tidligere prosjekter som er igangsatt, eller planlagt startet, i tidligere transportplaner. På toppen av dette er Nasjonal Transportplan slik at den revideres hvert fjerde år, og alltid i forkant av et stortingsvalg. Det er vanskelig å tro at ikke dét spiller i hvert fall en liten rolle når du ser «profilen» – for å låne et uttrykk fra kommunereformen – på de nye prosjektene som kom med i NTP. For ikke å snakke om hvordan regjeringspartiene og samarbeidspartiene turnerte rundt til de største byene i landet for å lekke gode nyheter fra transportplanen lenge før den skulle legges fram.

Vi er blitt offer for flere forhold. Vi kan både skylde på oss selv og alle andre, men vi kommer neppe langt med det. Jeg sier ikke at vi skal gi oss nå. Tvert imot må vi fortsatt kjempe for at bypakken likevel blir med i NTP, i det minste at den blir nevnt. Så må det jobbes videre med planene om å få fortgang i tunnelbyggingen ved at kommunen tar en større del av kostnaden, og gjennom bompengefinansiering.

«Ingen har snakket så mye om tunnelen før den ikke kom i NTP», sier daglig leder i NRNF, Kjetil Moe. La oss ikke stoppe nå. Det er nå det starter. Igjen.

God helg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags