Nordlandsbenken må stå samlet om Nordland

Artikkelen er over 2 år gammel

Nordland trenger vekst. Med vår nye regjering og dens politiske plattform, får den nye nordlandsbenken en viktig jobb nå.

DEL

MeningerOnsdag presenterte den blågrønne regjeringen sine nye statsråder. Fire måtte ut, fem tilhører nå et nytt departement og de øvrige får være der de var. Sett fra Nord-Norge er det skuffende å se at vi nå er nede i to ministre som ser norsk politikk med nordnorske øyne. Samtidig har vi de to viktigste ministerpostene for Nord-Norge; Frank Bakke-Jensen fra Båtsfjord i Finnmark er forsvarsminister, og Per Sandberg bosatt på Senja i Troms er fiskeriminister. Men fra Nordland har vi ingen statsråder i denne perioden. Distriktsvennen Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet advarte i Dagbladet torsdag mot det han kaller en «Oslo-dominans» i regjeringen.

Da regjeringen la fram sin politiske plattform etter forhandlingene på Jeløy, skrev politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, at den nye regjeringserklæringen var syltynn med tanke på politikk i nord. «(...) når det kommer til den delen av landet som utgjør nesten 40 prosent av landarealet, er det dessverre tynn suppe. De nordnorske rådgiverne har jo forsvunnet ut av regjeringsapparatet. Og kanskje man rett og slett ikke hadde et norgeskart for hånden på Jeløya.»

Samtidig som regjeringen har sine nye medlemmer, har Nordland ni representanter på nordlandsbenken i Stortinget. Det representantene fra Nordland har til felles, er at de ønsker befolkningsvekst og flere arbeidsplasser, økt satsing på samferdsel og næringsutvikling i sitt fylke. Utfordringen ligger i at de ni representantene kommer fra fem partier med hvert sitt ståsted i enkelte saker, i tillegg til at de er mennesker som har vokst opp et sted i Nordland eller av andre grunner har hjertet sitt et bestemt sted i Nordland. Og er du et menneske, er det bortimot umulig ikke å farges av dette eller la følelser knyttet til enkeltsaker fra din hjemregion prege dine meninger.

Med den politiske plattformen som nå er meislet ut av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, og med de statsrådene som nå bekler de ulike ministerpostene, bør nordlandsbenken finne noen få saker der verken følelser eller partipolitikk påvirker hva som frontes fra Nordland. At de blir en felles stemme for fylket. Jeg sier ikke at det ikke har skjedd før, og jeg beskylder ikke nordlandsbenken for ikke å ha et bankende hjerte for Nordland. Og jeg vet at samtlige representanter i bunn og grunn er enige om at Nordland har utfordringer som må løses på et nasjonalt politisk nivå. Men det er ofte en vei fra ord til handling, og for denne perioden bør nordlandsbenken stå samlet om noen saker som er spesielt viktig for Nordlands fremgang. Jeg mener nordlandsbenken i første omgang fremover må snakke varmt, tydelig og høyt om følgende:

Ofotbanen

I en pressemelding fra stortingsrepresentant Ebbesen skriver Høyre at de er glade for at den nye regjeringserklæringen sikrer fortsatt stor satsing i nord. Hun peker på at det at regjeringen skal vurdere hvordan eksportveier skal rustes opp til å dekke næringslivets transportbehov, er et viktig signal for eksportfylket Nordland. Og videre at Nordland er et viktig sjømatfylke, der regjeringen nå sikrer at Norge får god «markedsadgang». Ingenting gir bedre og raskere markedsadgang enn Ofotbanen for sjømat fra nord, men dobbeltspor på Ofotbanen nevnes ikke. Dobbeltspor på Ofotbanen vil ha størst effekt for eksportfylket Nordland, og bør være noe Nordlandsbenken står samlet om å få på det politiske kartet og inn i Nasjonal Transportplan (NTP).

Vei

I forlengelsen av dette, bør neste sak på nordlandsbenken være Veipakke Lofoten – en utbedring av den snart 60 år gamle europaveien mellom Fiskebøl og Å. Veipakken er med i NTP fra 2024, men bør være med i første del. På denne veien kjører et stort antall turister hvert år, men ikke minst vogntog med fisk som skal ut i verden via Ofotbanen. Med Hålogalandsbrua kommer Lofoten enda tettere markedene sine, men Hålogalandsveien og fergefri forbindelse mellom Skarberget og Bognes bør også stå høyt på agendaen for nordlandspolitikerne. Samtidig kan ikke nordlandsbenken leve med at Narvik har en europavei dundrende gjennom byen. Bypakke Narvik bør være viktig av mange grunner – for representantene fra Nordland.

Ny storflyplass

Sør i fylket blir det viktig for Nordland og en hel helgelandsregion at det bygges ny storflyplass i Rana. Det vil gi flere arbeidsplasser til fylket og knytte Helgeland-samfunnene tettere til verden, både gjennom persontransport og gjennom transport av fisk ut i markedene. Folk og varer kan transporteres raskere, tryggere og rimeligere med en storflyplass. Men selv om som næringslivet og Rana kommune har spyttet inn 300 millioner kroner hver, gjenstår fortsatt flere hundre millioner kroner for å kunne realisere ambisjonene om første spadestikk allerede i år. Nordlandsbenken må bidra til at dette kommer på plass.

Datasentre

Nordlandsbenken må også jobbe for at Norge utnytter de mulighetene som ligger i våre naturgitte ressurser for å etablere datasentre, og legge til rette for at vi kan lykkes med det som vil skape fremtidens arbeidsplasser – i nord. Statkraft har nemlig ikke engang vurdert Nord-Norge og mulighetene for slike etableringer her, og i stedet for at vi i nord kan bruke vår egen overskuddskraft til å drifte datalagringssentre, skal denne kraften eksporteres sørover for at man skal kunne etablere dette her. For eksempel i Østfold, der det jobbes med planer om to datasentre. I Ballangen har Kolos planer om å bygge verdens største datasenter. I Rana er Arctic Circle Data Center (ACDC) allerede i gang, og ett til er under etablering. Innenfor denne sektoren ligger det enorme muligheter for å skape vekst flere steder i Nordland, men vi vet at det ikke kommer til å skje av seg selv.

VM

Onsdag skrev vi at rådmann Hugo Thode Hansen i Harstad foreslår å gi 100.000 kroner i støtte til Alpin VM 2025 AS, som et bidrag til Narviks søknad om å få arrangere VM i alpint i 2025. Med det er det trygt å si at hele landsdelen står bak et ønske om å arrangere VM i Nord-Norge med Narvik som vertsby. Da bør det være en enkel sak for nordlandsbenken å stille seg bak en slik søknad, og jobbe for at Norge står samlet om alpin-VM i Narvik i 2025.

God helg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags