Sykehus og helseforetak – hva er forskjellen?

Arkivfoto av UNN Narvik.

Arkivfoto av UNN Narvik. Foto:

Av
DEL

MeningerStatsviter Svenn Arne Lie har en viktig kronikk i avisa Klassekampen 5. mars som han kaller «På tide med opprør».

Vi plukker noen argumenter fra hans kronikk som også er helt i tråd med Folkebevegelsen for lokalsykehusenes sine analyser om saken:

Omdannelsen fra sykehus til helseforetak i 2001 innebar tre avgjørende endringer i måten det offentlige helsevesenet i Norge ble organisert, finansiert og styrt på. Det første var at eierskapet til sykehusene ble sentralisert fra fylkeskommunene til staten.

– Den andre var at budsjettstyringen og kontantregnskapet ble byttet ut med forretningsregnskap.

– Det tredje var at folkevalgt styre ble byttet ut med konsernstyrer. Sykehus var blitt butikk.

Organiseringen av sykehus i helseforetak er selve drivkraften for at forretningsprinsipper, privatisering og lønnsomhet er styrende i prioriteringene i det offentlige helsevesenet i dag.

Mens et sykehus skal imøtekomme befolkningens behov for helsetjenester, skal et helseforetak gjøre det som er lønnsomt.

– Et sykehus og et helseforetak er altså ikke det samme. Stortinget bevilger penger ut fra politiske mål, mens styring, organisering og finansiering i konsernledelsen i helseforetakene handler om lønnsomhet.

Han skriver videre:

«Helseforetakene tilhører fortida. Tre ting må skje:

1. Helseforetakene bør avvikles og sykehusene gjenoppstå ved å gjeninnføre det lokale folkevalgte

styringen av helsepolitikken. Sykehusene bør styres av folkevalgte i fylkeskommunen.

2. For å sikre at offentlige bevilgninger brukes i tråd med politiske målsettinger for helsesektoren, må

lønnsomhetsregnskap og forretningsstyre avvikles.

3. Det sentraliserte mål- og resultatstyringsregimet må avvikles. Ansatte må gis tillit og mulighet til å

gjøre jobben ut fra sine faglige vurderinger.»

FORRETNINGSDRIFT

Mht til forretningsdrift av sykehus/helseforetak så kommer det nå mange eksempler på pasienter som kommer til Pingvin sykehotell i Tromsø og erfarer at det er fullt- med turister! Pasienter av alle kategorier som er innkalt til behandling på sykehuset (kreft/operasjoner etc.) må søke på ordinære hotell i byen! Dette er ikke holdbart, men særdeles sjokkerende og nedverdigende overfor pasientene.

JORDMORTJENESTEN

Alle fødende som har mer enn 90 minutter lang reisetid til nærmeste fødested SKAL ha følge av en jordmor i ambulansen. Dette er det regionale helseforetakets ansvar. I Målselv kommune mister nå de gravide denne tjenesten fordi Helse Nord ikke vil betale 1200 kr for følgetjeneste for jordmødre. Enda et eksempel på lønnsomhetstenkninga i helseforetakene som rammer pasientene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags