Usikker fremtid som sivil lufthavn

USIKKER: Fremtiden til Harstad/Narvik Lufthavn Evenes, er høyst usikker, fremholder Roald Kristensen i dette leserbrevet.

USIKKER: Fremtiden til Harstad/Narvik Lufthavn Evenes, er høyst usikker, fremholder Roald Kristensen i dette leserbrevet.

Av
DEL

LeserbrevNarvik kommunes representant i flyplassutvalget for Evenes Lufthavn sier han er overrasket over opplysninger om den fremtidige utviklingen.

Det burde han ikke bli for selv om flyplassutvalget er et høringsorgan har det lenge vært klart at forsvarets utviklingsplaner for området som hovedbase for luftforsvaret i Nord-Norge har vært kjent.

Evenes flystasjon og Evenes Lufthavn

Dette er to virksomheter med sine egne formål og som kan være vanskelig å samordne.

Så til Fremovers reporter på Evenes.

Han mener flyplassutvalgets leder ikke bør være bekymret for utviklingen, men som stasjonert i området burde han heller ikke være overrasket over de opplysninger som bl.a. Avinor og forsvaret har kommet. med angående behovet for en ny storflyplass for Lofoten/Vesterålen på Leknes.

Det er grunn til bekymring for oss som tidligere hadde direkte flyforbindelse fra Narvik Lufthavn og som nu ser at forbindelsen Evenes-Bodø- Narvik kan bli ytterligere redusert.

Evenes Flystasjon

Luftforsvaret/Flyvåpnet har et stort behov for området og kontroll over flytrafikken.

Det skal være plass for stasjonering av maritime patruljefly som flyttes fra Andenes, flere jagerfly enn tidligere opplyst,militære helikopter samt annet luftforsvars og bakke materiell.

Videre vil det være behov for hangarer, servicehaller, vedlikeholdsanlegg og oppstillingsplasser for en rekke fly ved øvelser, trening o.l.

Flystasjonen er viktig for forsvaret i nord og er anlagt for formålet. og derfor er Avinor bekymret for sin virksomhet på Evenes. De har bl.a derfor anmodet forsvaret om å overta beredskapen på flyplassen på grunn av at den militære aktiviteten vil bli større enn den sivile .

På Evenes er det kun en rullebane. Dersom takse banen er tenkt som alternativ rullebane vil sikkerhetssonen til Avinors bygninger være for liten og hva da ? Flytting av Avinors bygninger ?

Luftambulansens helikopterbase har man ikke funnet plass til på område på grunn av forsvarets areal bebov.

Har tidligere foreslått Narvik Lufthavn fordi man da også kunne benytte ambulanseflyene.

Dette er samfunnsøkonomisk nytteverdi, men for de involverte parter synes det ikke foreløpig å ha noen betydning.

Evenes Lufthavn

De regionale flyforbindelsene vil på grunn av dårlig utnyttelse av tilgjengelig kapasitet, avgang/avgangstider og økte priser vil bli den trafikken som blir rammet .

Hvor skal passasjerene videre som ankommer Evenes med charterflyene?

Sannsynlig videre til Lofoten og Vesterålen, og Leknes vil derfor være den nye destinasjonen.

Etter anbefaling har Avinor gått inn for en storflyplass på Leknes og vil da foreslå å legge ned kortbaneplassene Svolvær- og Skagen lufthavner, men dette bekymrer brukerne i denne regionen.

Avinor har innsett at forsvarets behov kommer til å bli vektlagt bruken av området.

Den nye storflyplassen på Leknes vil redusere den sivile trafikken over Evenes samt flyforbindelsene fra Evenes til Oslo, Trondheim og Vestlandet, og denne muligheten har sikkert vært med i Avinors vurderinger.

Forsvarets fremtidige arealbehov som hovedflystasjon vil bli vektlagt, og det vil få innvirkning på den sivile flytrafikken over Evenes.

Bekymret eller overrasket

Tidligere stortingsrepresentant, fylkespolitiker, mangeårig lokalpolitiker og nå leder av flyplassutvalget for Evenes Lufthavn er overrasket og har ikke oppfattet de signaler om den kommende utvikling/endringer på Evenes.

Han er bekymret for nye Narvik kommunes behov for de regionale flyforbindelsene som en viktig del av infrastrukturen, men overrasket over den kommende utviklingen for den sivile flytrafikken.

Fremovers journalist på Evenes er ikke bekymret for utviklingen og mener man har ingen grunn til å være det.

Evenes flystasjon ble anlagt av forsvaret og nå videreutvikles som fremtidig hoved flystasjon i Nord-Norge.

Dette viste allerede mange av oss som var tilstede under åpningen av Evenes Flystasjon på 1970 tallet.

Utbyggingen og utviklingen er nødvendig og vil fortsette fordi den spente situasjonen i nordområdene krever dette.

Vi har grunn til å være bekymret fordi vi har hatt lokalpolitikere med liten handlekraft på bl.a kommunikasjon. Det kommunale vedtaket om å legg ned Narvik Lufthavn et bare et av mange tilfeller, og det har medført store utgifter for de reisende og pasienttransporten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags