Frafall, Høyre. Ikke fravær

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevHøyre innførte i fjor en fraværsgrense for elever på videregående skole. Fraværsgrensa var omstridt, og ble gjennomført mot SVs stemmer. Høyres målsetning var å få ned frafallet i den videregående skolen. Hva har skjedd?

Høyre jubler for innføringen, og det pågår nå en landsomfattende kampanje om hvor godt dette tiltaket fungerer. En grense på 10 prosent fravær i enkeltfag, der overskridelse fører til at eleven mister muligheten til å få vurdering i faget.

I følge Utdanningsdirektoratet har frafallet til videregående skole gått ned 0,1 prosent etter fraværsgrensa ble innført. Elevene tilbringer altså mer tid på skolen uten å lære mer. Det er heller ikke flere gjennomfører. Dette er da virkelig ikke noe å juble over.

Det at fraværet går ned er en selvfølgelighet når elevene piskes til skolebenken. Høyre krever at elever skal dokumentere sin sykdom overfor skolen. Dokumentasjonen er kun gyldig dersom man har snakket med en fagperson. Foreldrenes eller elevens egen vurdering er ikke tilfredsstillende. Dette medfører merkostnader for kommunen, og unødvendige ventelister for pasienter. Dokumentasjonskravet er byråkratisk, ressurskrevende og unødvendig. Hvorvidt fraværet går ned er irrelevant i all den tid frafallet i videregående skole ikke går ned.

Høyres løsning bidrar til å mistenkeliggjøre elever. En elev har ikke hatt en god nok grunn til å være hjemme fra skolen en dag med mindre det kan bekreftes av en lege. I praksis fungerer fraværsgrensa slik at i enkelte fag vil 2 dobbelttimers fravær bidra til å sette elevene i fare for å miste vurderingen. I tillegg blir regelverket tolket og praktisert ulikt på videregående skoler. Rektors håndtering av skjønn for fravær mellom 10% og 15% vil avgjøre hvorvidt eleven får et gyldig vitnemål eller ikke. Elevens kompetanse og faglærers vurderingsgrunnlag gjennom skoleåret er underordnet elevenes fravær. Dersom eleven hadde hjertesorg eller mensensmerter en dobbelttime for mye i gym, risikerer eleven å ikke bli vurdert selv om vedkommende er faglig sterk.

Fravær er et komplekst problem og kan ikke symptombehandles. I skoler med høyt fravær kan dette være en indikasjon på at noe på skolen ikke fungerer optimalt - og da løser man ikke dette ved å piske elevene til skolebenken. Fravær er et resultat av skolepolitikk og reformer som mislykkes. Ressursene i videregående skole må brukes for å forbedre kvaliteten i undervisningen og skape et team rundt eleven.

SV vil styrke elevenes tilgang til helsesøstre, psykologer og rådgivere. Psykiske plager blant ungdom er økende og må tas på alvor. Faglærerne må få vurdere selv hvorvidt en elev har gitt grunnlag for vurdering, ikke en rigid grense satt fra nasjonalt plan. Elevene må inkluderes i eget undervisningsopplegg og ta del i kreative prosesser. Undervisningen må tilpasses den enkelte elev. Ulike motivasjon for læring må det bli tatt hensyn til. Bare på den måten vil vi få senket frafallet på videregående skole.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags