Høyre vil satse på autonome veier

Av
DEL

MeningerAutonome veier er det nye innenfor samferdsel. Autonome veier kan forstås på flere måter og en måte er at det er selvtenkende og intelligente veisystemer. I Norsk kraftbransje satses det i dag på smarte nett, autonome veier kan også forstås som smarte veier og er det nye innenfor internasjonal og nå nasjonal veiteknologi. Høyre har flere ganger det siste året uttalt at de vil satse på autonome veier og det betyr at Høyre også vil satse på autonome veier i vår region. Dette vil gi bedre veier, bedre veivedlikehold og sikkerhet på veiene i vår region.

Høyre i regjering har de siste årene hatt en historisk rekordstor satsing på samferdsel. Hålogalandsbrua åpnet i år og dette mener jeg har vært et svært godt prosjekt av Statens vegvesen og vil glede mange bilister i vår region. Min personlige erfaring er at det likevel er en del mangler på vedlikeholdssiden på veinettet i vår region. En veistrekning med manglende vedlikehold, som jeg i denne omgang vil trekke fram er veistrekningen på E10 mellom Grovfjordkrysset og retning Bjerkvik. Dette er en 90 sone og på godt sommervær, tørr asfalt er det en god kjøreopplevelse å kjøre på denne veistrekningen. Problemet er at denne veistrekningen delvis er feil dosert flere plasser og at det er spor i asfalten. Ved regn ligger det vann i kjøresporene og dette kan føre til vannplaning, noe som forverrer kjøresikkerheten betydelig. Bruk av et autonomt veisystem på denne veistrekningen kunne bedret på noen av disse forholdene. Dette autonome veisystemet kunne bestått av regnsensorer i kjørebanen eller kameraovervåkning av veistrekningen. Dette ville kunne avdekke om det er vann i kjøresporene og i et slikt tilfelle send signaler videre til veiskiltene, som kunne redusert hastigheten på veistrekningen fra 90 km/h til 80 km/h. Dette ville bedret sikkerheten betydelig. Jeg sporte denne uken en profesjonell sjåfør på Flybussen hva han gjorde når han kjørte denne veistrekningen og det var vann i kjøresporene. Han svarte at da satt han hastigheten ned fra 90 km/h til 80 km/h, fordi vannplaning er det verste som kan skje når man kjører. Det neste veivesenet kunne gjøre er å sette opp gatelys med tåkelys muligheter, siden det er en del tåke på denne veistrekningen. Monterte tåkesensorer ville da reagert ved tåke og automatisk slått på tåkebelysning på veien. Muligheter ved autonome veisystemer er mange og det er bare fantasien som setter begrensninger på den.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags