Retur til Robek for nye Narvik kommune?

Lars Kristian Jakobsen

Lars Kristian Jakobsen Foto:

Av
DEL

LeserbrevValgkamp i Narvik er en flott opplevelse! Engasjementet er stort og som listekandidat ved kommunevalget treffer en mange trivelige og positive folk som er stolte av sin hjemkommune. Det er mye som går bra i Narvik, men jeg møter velgere som også stiller spørsmål ved de store utfordringene Nye Narvik kommune står ovenfor. Folketallet fortsetter å falle, befolkningen blir eldre, samtidig som økonomien til Narvik kommune er vanskelig og her styrer en mot underskudd på 44 millioner så langt i år. Folk spør om det blir "retur til Robek" for Narvik kommune.


Grunnleggende trekk i samfunnsutviklingen.

Det er tre grunnleggende forhold som styrer utviklingen i Narvik og som ingen politiske parti kan vedta seg bort fra.

Narvik ble grunnlagt som globaliseringsprosjekt, skapt av internasjonal handel og markedsøkonomi. Dette vil være livsnerven også i Nye Narvik kommune og det vil bestandig være positivt for Narvik at ei norsk regjering fører en utad-rettet økonomisk politikk som styrker landets konkurranseevne.

Rammetilskuddet fra staten til kommunene vil fortsette å favorisere kommuner med ung befolkning fordi ressursene i Norge må styres til de delene av landet som til enhver tid har vekst og verdiskapning. Det er rett og slett slik en er nødt til å drive en nasjon, noe annet er utenkelig og dette vil være uforandret og konstant, uansett politisk farge på regjeringen.

Det foregår ei kulturell folkevandring i Norge der den yngre del av befolkningen velger seg bort fra "forstadskultur" og til "urban" kultur. Forstadskulturen kretser rundt eneboligen og privatbilen mens urban kultur prioriterer utvalget av kultur- og fritidstilbud og det sosiale liv i bomiljøet. Politikere kan verken styre eller stoppe denne typen endring i smak og kulturell identitet i store grupper av befolkningen.

Nye Narvik kommune må ledes av politikere og parti som er gode på omstilling og utvikling, det er heller ikke her noen vei utenom for noen politiske partier.

Etikk og ideologi.

Høyre er et parti med stor takhøyde i enkeltsaker men vi er allikevel et parti med sterke ideologiske og etiske prinsipp. Det er nettopp denne kombinasjonen som gjør oss gode i omstilling og krevende prosesser.

Høyre mener at venstresidens "fagligpolitiske samarbeid" er etisk problematisk, og at dette er til hinder i omstillingsprosser. Gjennom det "fagligpolitiske samarbeidet" skaffer den gruppen av individer som sitter på anbudet for tjenesteproduksjon i kommunen seg representasjon på arbeidsgiversida i kommunen. Det "fagligpolitiske samarbeidet" er derfor omdiskutert og kontroversielt fordi det skaper en grunnleggende uryddig situasjon med habilitetsproblematikk. Høyre deltar ikke i det "fagligpolitiske samarbeidet" og vil dermed kunne opptre ryddig og med handlekraft på arbeidsgiversida i Narvik kommune.

Profitt er et positivt begrep og samfunnets viktigste mål for verdiskapning og økonomisk bærekraft. Det er ikke slik at eksempelvis profitt på velferdstjenester er bortkastede midler som alternativt kunne vært brukt på tjenester i offentlig sektor. Saken om Jonas Gahr Støres plassering av penger i et vanlig folkelig DNB-fond er en politisk "tullesak", men den viser nettopp hvor integrert velferdstjenester er i næringslivets verdiskapning. Derfor vil vi i Høyre hevde at private velferdstjenester representerer større økonomisk fellesskapsverdi enn velferdstjenester som produseres i offentlig sektor kun med skattebetalernes penger.

Tjenesteproduksjon i kommunal regi er enten lovpålagt eller hensiktsmessig, og mange forhold kan gjøre det hensiktsmessig å flytte tjenesteproduksjon fra markedet til offentlig sektor eller omvendt. Men, offentlig virksomhet og offentlig ansatte har ikke høyere etisk egenverdi enn privat virksomhet og private arbeidstakere. Offentlig ansatte har heller ikke krav på varig og permanent unntak fra mekanismer som virker i det ordinære arbeidsmarkedet. Både lønns- oppgang og lønns- nedgang er eksempelvis fullstendig lovlig og naturlig i et velfungerende arbeidsmarked.

Narvik Høyre søker bestandig makt og innflytelse fordi vi tror på Narvik. Vi ledet Narvik kommune ut av Robeklista i 2015 og vi er det partiet som best kan styre Nye Narvik kommune til ny vekst - og vekk fra "retur til Robek".

Godt Valg - Stem Høyre!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags