Kan Håkvikleira bli naturreservat?

Av
DEL

LeserbrevFylkesmannen i Nordland mener at Håkvikleira skal bli Naturreservat.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Fylkesmannen utarbeidet en bruttoliste over verneverdig natur i fylket, kalt supplerende vern fase I. Regjeringen og Stortinget har satt et mål om bevaring av et representativt utvalg av norsk natur. For å nå dette målet har Regjeringen prioritert å verne etter naturmangfoldloven, naturtyper og økosystemer som i dag er mindre godt dekket av vern.
Arbeidet skjer i to faser der den første er gjennomført. Miljødirektoratet har fått oversendt de områdene som fylkesmannen i Nordland har identifisert som potensielle verneområder, og direktoratet skal gjøre en vurdering av disse. I neste instans skal Klima- og miljødepartementet se på omfanget av vurderingen og deretter gi direktoratet oppdrag med å starte verneplanprosesser for de konkrete områdene. Dersom Håkvikleira kommer med på den endelige listen er den reddet.

Miljøpartiet De Grønne markerte dette som en viktig sak ved forrige kommunevalg. Vi kjemper fortsatt for denne saken og det ser nå ut til at vår kamp kan lykkes.

Vedtaket om rekkefølgebestemmelse forrige gang Håkvikleira ble satt på dagsorden som havneterminal ble ansett som en halv seier for Miljøpartiet De Grønne. Hva med fremtiden for Håkvikleira nå? Må Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre gi opp kampen om å få leira som havneterminal?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags