Vi har ikke råd til å miste flybåten

Det kan bli svært dyrt for fylket å kutte båtruten mellom Kjeldebotn og Evenes. Et kutt vil gå utover pendlernes muligheter til å velge Narvik som et sted å bo.