Vil Høyre ofre folkehelsa?

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi som er opptatt av folkehelse og trygge oppvekstvilkår for barn og unge, opplever Høyre sitt utkast til partiprogram som direkte uforsvarlig. I utkastet foreslår de bl.a. å redusere alkoholavgifter, oppheve forbudet mot å drikke alkohol på offentlig sted, utvide alkoholsalg i butikk frem til klokken 23, samt å holde Vinmonopolet åpent til klokken 20 på hverdager og lørdager.

I Norge har vi hatt en lang og god tradisjon for å behandle alkoholpolitikk som helsepolitikk, og har lagt vekt på å føre en forsvarlig alkoholpolitikk som setter hensynet til folkehelse, trygghet og trivsel først. Med årene har denne blitt vannet ut på flere områder. I sitt programforslag går Høyre et skritt videre og vektlegger næringsinteresser foran folkehelse.

Deres forslag er svært urovekkende av flere grunner. Spesielt da vi vet at ved å redusere avgiftene på alkohol, er det overveiende sannsynlig at alkoholkonsumet vil øke. IOGT er bekymret for at Høyre nå forlater en ansvarlig linje i alkoholpolitikken og bidrar til å skape en mer utrygg hverdag for mange familier og sårbare grupper i samfunnet.

I tillegg til å gå inn for reduserte avgifter, foreslår Høyre også å gjøre alkohol mer tilgjengelig ved å utvide salgstidene av alkohol, både i dagligvarebutikkene og på Vinmonopolet. Dette vet vi fra både norsk og internasjonal forskning vil øke salget og dermed også konsumet av alkohol. Helt greit tenker kanskje mange, men så er det altså påvist at det er en sammenheng mellom bruk og skader. Økt alkoholkonsum fører til flere alkoholrelaterte dødsfall, vold, ulykker og sykefravær. Ny forskning viser dessuten at Alkohol svekker immunforsvaret. Hver gang du drikker svekkes immunforsvaret. Alkohol forstyrrer immunforsvaret på komplekse måter og påvirker dermed kroppens evne til å forsvare seg mot infeksjoner. Alkoholens samlede effekter både på medfødt og tilpasset immunitet, svekker kroppens evne til å forsvare seg mot infeksjoner og andre helseproblemer. Dette er særlig viktig for alle som er i risikogruppen for Covid-19. Men, det betyr også noe for alle andre, som vil – og bør – prøve å holde seg så friske som mulig. Når vi så har å gjøre med en slik pandemi, er forståelsen for alkoholens skadelige effekter på immunforsvaret og dermed kroppens kapasitet til å forsvare seg mot infeksjoner og holde oss friske, ekstra viktig. Dette er fakta som vi alle bør ta lærdom av, og som også MÅ få konsekvenser for alle lands alkoholpolitikk i årene som kommer.

Konsekvensene av alkoholbruk og alkoholrelaterte skader slår dessuten skjevt ut og rammer de med lavest sosioøkonomisk status hardest. Det bidrar blant annet til å øke de sosiale ulikhetene innen helseforebygging, noe som er en svært uheldig utvikling.

Siden alkoholkonsum påfører individ og samfunn store skader og kostnader, er det bred politisk enighet om å redusere det skadelige konsumet av alkohol. Høyre har sluttet seg til målet om 10 % reduksjon innen 2025. Det understreker ytterligere at deres utkast til partiprogram er feil vei å gå.

Det kan være at de ser det som et utbredt ønske fra befolkningen å gjøre alkohol billigere og mer tilgjengelig. Tvert imot viser forskningen oss at andelen i befolkningen som støtter en restriktiv alkoholpolitikk, både er sterk og økende.

Til slutt vil vi ta med at Høyres forslag om å oppheve forbudet mot å drikke alkohol på offentlig sted også er svært uheldig. Det er ganske spesielt at de ikke ser viktigheten av at parker, kultur- og idrettsarrangement og andre fellesarenaer vi har i samfunnet, oppleves som trygge og inkluderende og noe alle kan delta på, ikke minst barn og unge.

Høyres programforslag setter ikke bare næringsinteresser foran folks trivsel og trygghet, men er også et stort steg i feil retning for at vi skal klare å redusere det skadelige alkoholkonsumet, i tråd med det målet vi har satt oss.

IOGT Bodø

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken