Rødt Narvik sier nei til vindmøller!

Vindmøller på Nygårdsfjellet

Vindmøller på Nygårdsfjellet Foto:

Av
DEL

LeserbrevI bystyremøtet 19/9-2019 fremmet Morten Qvam, Rødt Narvik følgende forslag:
«Narvik kommune støtter Verdal kommunes uttalelse: Konsekvensene for spesielt reindriftsnæringen, landskap, friluft, ferdsel og inngrepsfrie områder vurderes til å være av betydelig negativt omfang, som ikke vil kunne oppveies av de potensielle positive sider knyttet til verdiskaping og sysselsetting ved vindkraftutbygging. NVEs forslag sier ikke noe om omfanget av fremtidig vindkraft, hverken nasjonalt eller i hvert av de utpekte områdene. Det er en svakhet at den nasjonale rammen mangler en klar kobling til fremtidige produksjonsmål for vindkraft, ikke minst sett opp mot antatt fremtidig energibehov og potensial for annen energiproduksjon og ikke minst energisparing/-effektivisering».

Forslaget ble vedtatt å følge saken til Fellesnemnda.

Selvsagt skal Rødt være imot den storstilte naturødeleggende vindkraftutbyggingen. Vi ser kravet som har blitt fremmet fra Fellesnemnda til NVE som sterkt problematisk. Rødt registrerer at Fellesnemnda ikke har tatt opp Morten Qvams forslag til behandling.

Uttalelse fra medlemsmøte Rødt Narvik 1.oktober 2019.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags