Gå til sidens hovedinnhold

Lokal kapital utgjør en forskjell

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I dag er det offisiell åpning av landsdelens nye krigsmuseum, i «Det 4. hjørnet» i Narvik. Museet og dette signalbygget blir realisert takket være lokal kapital – og et samarbeid mellom det private og det offentlige.

Kapitalisme er ofte et negativt ladet ord. Noen tenker umiddelbart på endimensjonale økonomiske mål og udemokratiske prosesser.

Men lokal kapital kan utgjøre en avgjørende forskjell, forutsatt at kapitaleierne har evne og vilje til å sette pengene i bevegelse, og også har et samfunnsmål for øye. Og svært mange steder i nord er risikokapital en mangelvare.

De fleste kjenner begrepet «BNP», brutto nasjonalprodukt. Vi bruker begrepet «BLP», brutto lokalprodukt, som et bilde på at vi streber etter lokal vekst; flere arbeidsplasser, bedre resultater og høyere verdiskaping.

Vår lokalt eide sparebank, Sparebanken Narvik, etablerte i 2011 Stiftelsen Forte Narvik, med et allmennyttig formål, å bidra til langsiktig vekst i regionen ved næringsinvesteringer.

Takket være god økonomisk bankdrift– og sterk soliditet - har banken siden da avsatt mer enn 200 millioner kroner av sitt overskudd til stiftelsen.

Dette er overskuddsforvaltning i pakt med en strategi utmeislet av banken selv – og bygd på lokalt eierskap, sunn drift og en tydelig samfunnsrolle. Tenkningen er at kapitalen kan gi større avkastning når den skaper aktivitet, og også bidrar til bankens egen vekst, enn om kapitalen passivt blir liggende «på kistebunnen».

Sparebank-modellen er lik en stiftelse, og Forte Narvik er en stiftelse. Sammen med retningslinjer og styrende dokumenter for «god virksomhetsstyring» er dette en institusjon og en finansiell muskel som bør bli en generasjonsløs konstruksjon.

Uten noen som helst sammenligning for øvrig; ideen om Forte var inspirert av en industrieventyr i Sverige. Wallenberg-sfæren, som gjennom et par generasjoner er blitt eier av et utall virksomheter, ble skapt av en kapitaleier som var sterkt opptatt av evighetens perspektiv og vekst.

Både vår lokale bank og dets stiftelse er bitteliten, i en sånn målestokk. Men vi har vår lokale og nordnorske misjon, og vårt stiftelsesbestemte formål skal gjelde for evigheten:

Forte Narvik har et allmennyttig næringsformål, og skal bidra til mer lokalt eierskap, vekstkraft, bolyst og trivsel. Investeringene skal ha tjenende funksjon – og skal bidra til at annen virksomhet kan fostres og vokse.

Dette er ingen enkel oppgave. Kompetent kapital kommer ikke av seg selv, men fordrer ydmykhet, langsiktighet og at vi videreutvikler våre institusjoner i tråd med formålet.

Og da er vi tilbake til starten av artikkelen. Gjennom et par tiår har ildsjeler arbeidet for et nytt krigsmuseum. Den nordnorske krigshistorien – og lærdommen av den – fortjente noe helt annet enn et mørkt utstillingslokale med innvendige takrenner. Også biblioteket trengte et lokale som kunne bli en møteplass for folk flest.

At også Sparebanken Narvik trengte nye lokaler, var mindre viktig. Men i sum bidro dette til at Forte Narvik kunne starte regulering og prosjektering av et praktbygg og en ny park midt i Narvik sentrum.

Dette var risikosatsing, for hele prosjektet til 360 millioner kroner forutsatte at kommune, fylke og stat var med finansielt. I hjertet av Narvik er også allmennheten og selvsagt ulike offentlige instanser viktige interessenter og reguleringsmyndigheter.

Vi brukte derfor ca. 13 millioner kroner før vi visste om prosjektet lot seg realisere.

Men nettopp dette, å ha startkapital, var avgjørende.

Kapital gir muligheter for å satse. Kapital tiltrekker annen kapital. Kapital tiltrekker aktivitet, og aktivitet attraherer kompetanse.

«Det 4. hjørnet» og krigsmuseet er et konkret eksempel på kapitalens livsløp – og muligheten den gir.

I Sparebanken Narvik er vi glade for at verdiskapingen gir god samfunnseffekt. I Forte Narvik fortsetter vi ufortrødent og ydmykt videre med vårt samfunnsoppdrag, med investeringer innen teknologi og reiseliv.

Mye krevende arbeid forestår, og dette er langsiktig. Men vi satser at kompetent kapital også i fortsettelsen utgjør en forskjell.

I mellomtida; gratulerer med et nytt krigsmuseum og tilhørende dokumentasjonssenter om 2. verdenskrig og Nord-Norge!

Kommentarer til denne saken