Misvisende informasjon og et taktisk spill

Håvard Lillebo.

Håvard Lillebo.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevAvisen Fremover har de siste dagene brakt flere nyheter om Kolos Norway AS og det tilbudet som er kommet på å kjøpe selskapet. Det er mye misvisende informasjon og vår oppfatning er at avisen er blitt brukt i et taktisk spill.

Det medfører riktighet at det er kommet et bud på å kjøpe alle aksjer i Kolos. Budet ble forelagt oss sent torsdag kveld forrige uke med svarfrist på mandag. Tilbudet var på 82 sider og har vært forhandlet med øvrige aksjonærer i lang tid – uten at vi har vært informert. Vi eier 48% av aksjene i selskapet.

Kontantdelen av budet er fra et nystiftet norsk aksjeselskap med kr 30.000 i aksjekapital. Umiddelbart etter at vi mottok budet etterspurte vi dokumentasjon fra byder på hvordan kjøpesummen skulle finansieres. Vi har fortsatt ikke mottatt noen informasjon eller dokumentasjon som viser at selskapet har finansiering ut over kr 30.000. Samtidig innebærer tilbudet at byder vil ha 3 måneder på å gjennomføre et kjøp.

En vesentlig del av oppgjøret ville være i aksjer i et tredje selskap, som ikke kunne omsettes på lang tid og som har gjennomgått kurssvingninger siste år på flere tusen prosent (opp og ned). Vår vurdering var at disse aksjene i praksis var verdiløse. Vedkommende selskap som skulle utstede disse aksjene i vederlag er ikke part i tilbudet og det foreligger ingen informasjon eller dokumentasjon på at disse aksjene ville bli levert til selgerne.

I praksis innebærer tilbudet at byder ville fått en valgrett i inntil tre måneder til å avgjøre om man ønsket å kjøpe selskapet eller ikke. Det eneste de ville risikere ved å gå fra avtalen var kr 30.000.

Forslaget til avtale innebærer også at vi som selgere ville måttet avslutte andre kommersielle prosjekter vi er involvert i, med potensielt store tap.

Byders planer for tomten er etter vår kunnskap begrenset til egen virksomhet – såkalt crypto currency mining og Bitcoin utvinning. Dette er en støykrevende virksomhet som vanskelig lar seg forene med tettbebygde strøk – midt i Ballangen? De pene bildene som alle har sett av Kolos senteret er trolig forkastet for lenge siden.

Det er også en rekke andre meget problematiske sider ved tilbudet som er gitt, som ikke egner seg for et offentlig ordskifte i media.

At byder fortsatt ikke har dokumentert hvordan kjøpesummen skal finansieres er for oss en bekreftelse på at det er riktig ikke å akseptere budet. Det er rett og slett ikke et reelt bud. Vi tror de færreste av Fremovers lesere ville solgt sitt hus til en kjøper som verken hadde penger eller finansieringsbevis. Vi er overbevist over at Ballangen kommune og dets innbyggere ikke er tjent med at det inngås en avtale om salg av Kolos før helt grunnleggende forhold er avklart.

Som gründere av Kolos er vi dypt ulykkelige over den situasjonen selskapet er i. Vi har begge jobbet knallhardt i lang tid for å realisere prosjektet, men ble i september i fjor fratatt kontrollen over selskapet av 52% av aksjonærene. Etter dette tidspunkt har vi verken mottatt informasjon eller kunnet påvirke selskapets utvikling. Alt ansvar for utviklingen etter september 2017 tilligger majoritetsaksjonærene og det styret som har ledet selskapet i denne perioden.

Det positive er at Ballangen kommune fortsatt har en tomt med stort potensiale som vi håper og tror blir realisert! Vi har stor tro på at siste ord ikke er sagt og at det er mulig å realisere planene for Ballangsleira!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags