NOF-tillitsvalgt Rune Øverås fortsetter i å gi uttrykk for sitt engasjement for Andøya flystasjon. Et engasjement som dessverre først og fremst synes å komme til uttrykk gjennom forsøk på å diskreditere Evenes.

I et innlegg i Bladet Vesterålen 14. mars mener Øverås at det ikke er nok arealer på Evenes til å drive operasjoner med maritime patruljefly (MPA) på en god måte.

Både nasjonale og allierte fagmiljø har vurdert Evenes som fremtidig base for maritime patruljefly.

De samlede fagmiljøene i sektoren: I Forsvaret, Forsvarsbygg og Forsvarsdepartementet, har anbefalt å samle MPA og QRA-beredskapen for kampfly på Evenes.

Kraftsamling av militær infrastruktur, beskyttelse og mottak av allierte forsterkninger er en viktig del av de vurderingene som er gjort.

Stortinget sluttet seg til løsningen gjennom vedtakene om ny langtidsplan for forsvarssektoren før jul.

Øverås kan synes å være mer opptatt av å snakke ned Evenes enn å sikre det som er det beste for Forsvaret. Oppbyggingen av en moderne og godt beskyttet base på Evenes for luftoperasjoner i nordområdet, er en stor og viktig satsning som vil øke forsvarsevnen og styrke Forsvarets fotavtrykk i nord.