Når vi leser høringsuttalelsen fra lokalt driftsråd ved UNN Harstad, så er det ingen, absolutt ingen omtanke for pasienter, men kun for å bygge seg sjøl stadig større på bekostning av UNN Narvik. Der omtaler de prosjektgruppas anbefaling som om det er en samstemt anbefaling. Sannheten er at de kun refererer til mindretallets anbefaling.

De mener at det kun skal være ei fødeavdeling i Ofoten og Sør-Troms i fremtiden og at den skal ligge i Harstad.

De vil at all øyeblikkelig-hjelpskirurgi (brudd) skal utføres ved et annet sykehus (les Harstad).

Fra den kanten er det ingen omsorg for pasienter som må transporteres.

De støtter rapportens anbefaling om at gastrokirurgi skal opphøre som døgnvaktaktivitet ved UNN Narvik. Dette var MINDRETALLETS anbefaling, men de referer hele tiden til mindretallet som om det er flertallet.

Det er ingen omtale av at når brua kommer er det mye større befolkningsgrunnlag for Narvik sykehus enn for Harstad sykehus. Den tenkninga finnes ikke i UNN Harstads driftsråd. Der er de kun opptatt av å øke sitt tjenestetilbud med ”våre pasienter”.

Det er bittert å konstatere at UNN Harstad har fått bygge seg stadig større på bekostning av UNN Narvik som har kjempet i årevis for å overleve som lokalsykehus med akuttkirurgisk beredskap og fullverdig fødeavdeling. Det er ikke lett å rekruttere leger til et lokalsykehus som i så stor grad over flere år har vært truet med delvis nedlegging. Dette blir nå brukt mot UNN Narvik, mens det egentlig er en sjøloppfylt profeti.