Gå til sidens hovedinnhold

MDG i leserbrev: - Det er kun fra Frp vi får støtte.

Artikkelen er over 4 år gammel

- Vi ønsker å få bygget tunnel med ny Kongens gate før dobbeltspor på Ofotbanen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det politiske Narvik og svevestøv

Senvinteren 2016 ble det etablert svevestøvmåling i Narvik. Det viste seg ganske snart at verdiene i Narvik lå over det akseptable.

I et formannskapsmøte i månedsskiftet mai/juni vedtar et enstemmig formannskap at tunnel med gate 1 må inn på Nasjonal Transportplan (NTP).

Senere i slutten juni blir det sendt frem en høringsuttalelse der dobbeltspor på Ofotbanen er prioritert som nr. 1 og tunnel med ny Kongens gate er prioritert som nr. 2.

Utover året viser måleresultatene at det er helt uholdbare svevestøvforhold i Narvik. Miljøpartiet (MDG) i Narvik har fulgt opp denne problematikken både i bystyret og i formannskapet. Utover vinteren blir dert klart at forholdene i Narvik er blant de verste i Norge.

Barn i byskolen opplever å ikke komme ut i friminuttene. Narvik ligger i topp når det gjelder kols. Det er å anta at det forekommer dødsfall grunnet svevestøvproblemene. Kommunelegen er klar på at forholdene er helt uakseptable.

Vi opplever så at Narvik ikke blir prioritert fra fagetatene når det gjelder NTP. Vi blir heller ikke prioritert av regjering med støttepartier.

Blant gruppeledere er det flere møter om hvordan Narvik skal nå frem med vårt syn. Fra MDG er vi klar på at vi ønsker ikke å stå ved tidligere prioriteringer.

Vi vil prioritere å få bedret svevestøvforholdene kontra å bygge ut dobbeltspor. Vi ønsker å få bygget tunnel med ny Kongens gate før dobbeltspor på Ofotbanen.

Men det er kun fra Frp vi får støtte.

Årsaken til at vi vil omprioritere er at folkehelse er viktig. Andre partier må selvfølgelig få mene annerledes. Vi mener at når det foreligger nye opplysninger må tidligere prioriteringer kunne omgjøres. I dette tilfellet er det klart at målingene har gitt oss nye opplysninger. Vi visste ikke at vi er blant de verste i landet. Årets 1 mai tog viste tydelig hva som opptar folk. «lufta for alle»

Jeg skal ikke kritisere andrepartier for deres standpunkter. Men jeg synes det er betenkelig når toppkandidaten for Arbeiderpartiet (AP) i Nordland sier at prosjektet med by tunnel med ny Kongens gate ikke er moden, noe veisjefen aviser slik jeg oppfatter det.

Jeg trodde AP i Nordland skulle kjempe for hele Nordland, det er noe å tenke på når det går mot valg. Jeg beklager på vegne av dem som sliter under dagens svevstøvforhold at ikke vi når frem.

Når jeg leser Fremover etter statsministerens besøk, registrerer jeg at problemene rundt svevestøv ikke er tema, men dobbeltspor er det. Samtidig skjønner de fleste at økt trafikk på Ofotbanen selvfølgelig vil medføre enda mer svevestøv, dersom ikke tunnel med ny Kongens gate blir bygget først.

Jeg registrerer så at AP’s andrekandidat til stortingsvalget, Åsunn Lyngedal, mener «VI» har gjort jobben. JA, det er nok brukt millioner for å markedsføre dobbeltspor, mens Bypakken nok ikke er fokusert på i samme grad. Det viser skrivene som er sendt frem.

MDG og AP prioriterer ulikt, det er ganske klart.

Bror Martin Hanssen

gruppeleder

MDG Narvik

Kommentarer til denne saken