I det siste har media hatt mye fokus på demens, og på dagsrevyen fikk man opplyst at antall demens ville øke til 193 000 i 2040.

Når man oppleve en slik økning, er det viktig å forske på dette, og til dette arbeid trenger man midler.

I noen kommune har noen organisasjoner brukt ungdommen til å være bøssebærere, og disse organisasjoner skal ha takk for at de har engasjert ungdommen til dette arbeidet.

Når en familie blir rammet, er det viktig at kommune har ett hjelpapparat å sette inn, og i noen kommune har de demenssykepleier som ser at hele familien trenger hjelp.

I noen kommune har de i tillegg pårørendeskole der familien kan delta, og også samtalegruppe der de kan dele erfaring med andre.

Noen ganger går det så langt med vedkommende som har demens, at vedkommende må inn på sykehjem for å få mer hjelp.

Når en familie oppleve at noen får demens, er det viktig at man bryr seg om de andre i familien deres.

Dersom man skal få mer lærdom om demens, er det viktig at media lokalt og sentralt setter dette på dagsorden og holder dette varmt.

Det er viktig å takke organisasjoner som hvert år samler inn penger til forsking på demens, og at man har demens-sykepleier som ser de pårørende som er i en vanskelig livssituasjon.

Stå på videre i dette viktig arbeid.