Gå til sidens hovedinnhold

Demper ikke bekymringene

Artikkelen er over 2 år gammel

Foreldreutvalget er alvorlig bekymret for elevene på Narvik ungdomsskole. Svaret de har fått fra Narvik kommune demper nok ikke bekymringene.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Et skoleår på Narvik ungdomsskole nærmer seg slutten med litt for raske skritt. For de ansatte og elevene på skolen har året vært preget av uro. Uroen har også spredt seg til foreldrene, som med bekymring ser på at ett eller flere problemer ved skolen nå går ut over både ungdommenes læring og trivsel. Flere lærere er sykmeldt, noen har sluttet – uten at det nødvendigvis må bety at alle er sykmeldt eller går på grunn av problemene på skolen. Faktum er likevel at skolen nå har flere vikarer, og lærerne mener å se at den utstrakte vikarbruken går ut over elevenes læring og prestasjoner. Og tiden til å løse problemene renner ut.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har stått midt oppi det hele, og er presset inn i en posisjon der de står midt mellom foreldrene, de ansatte på skolen og Narvik kommune som skoleeier. Noe kommunens administrasjon helst ser at FAU ikke gjør. For dialogen med FAU er det skolens ledelse som skal ha, ikke Narvik kommune. Det gir kommunen tydelig uttrykk for i et svarbrev til FAU hvis innhold ble kjent denne uken.

Bakgrunnen er at FAU 25. februar sendte et brev til Narvik kommune der de er tydelige på at grep må tas og der de også peker på hvilke tiltak de mener må på plass for å løse opp i den tilsynelatende fastlåste situasjonen på ungdomsskolen. Narvik kommune svarer på hvert av punktene på kravlisten fra FAU, men innleder også med – og gjentar flere ganger i sitt svarbrev – at en del av dette har ikke FAU ved Narvik ungdomsskole noe med. Fritt oversatt. Kommunen, ved kommunalsjef Randi Randal, viser til Opplæringsloven og forklarer at FAU verken har som rolle, mandat eller arbeidsoppgave å stille krav til kommunen som skoleeier. Det vises til at FAUs ansvar begrenser seg til å bidra til et godt skolemiljø, og gjennom dette hindre at elevers helse skades.

LES OGSÅ:

Les også

Tillitsvalgt ved Narvik ungdomsskole beroliger: – Barna deres blir tatt godt vare på

Ett av kravene fra FAU var å erstatte dagens ledelse ved skolen. Kommunalsjefen avviser kravet med å peke på at dette er utenfor hva FAU kan kreve: «Sett hen til FAU sine arbeidsoppgaver vil det falle utenfor deres rolle og arbeidsoppgaver å fremme et krav om å erstatte ledelsen ved skolen». Kommunalsjefen har selvsagt rett. I henhold til lovene som gjelder for et slikt utvalg er det ikke FAU som ansetter eller sparker en skoleledelse. FAU har på papiret ikke noe med personaloppfølging av lærere og ledere ved skolen å gjøre, og skal heller ikke – på papiret – mene noe om arbeidsmiljøet ved skolen. Men hvor langt kan FAU egentlig gå i å kreve endring når de frykter at skolemiljøet ikke er godt? Har ikke FAU noe med at lærere er sykmeldt, og at skolens ledelse ikke har lyktes i å forene Parken og Framnes ungdomsskoler til Narvik ungdomsskole? Jo mener tilsynsleder Eirik Arntsen ved Fylkesmannen i Nordland, hvis vi skal tillate oss å tolke det han sa til Fremover i vinter: «Det som er alvorlig med de systematiske avvikene på skolen er at man risikerer at elevene ikke får den oppfølgingen de skal ha, og at flere elever ikke har det trygt og godt». Altså: Problemene ved skolen går ut over elevene, og ergo er det på sin plass at FAU roper et varsku og krever handling.

LES OGSÅ:

Les også

Vil ha flere svar om ungdomsskolen

Narvik kommune gjør derfor én feil i et ellers fyldig og godt svarbrev til FAU: De aksepterer ikke fullt ut at situasjonen på Narvik ungdomsskole nå oppleves som så alvorlig at foreldrene rett og slett er så bekymret at de ber om tiltak de egentlig ikke kan be om. Krav som FAU-leder Bengt Berntsen nok heller ikke har sett for seg at utvalget kan stille, men som foreldrene og utvalget synes det er riktig og viktig at blir stilt. Hvis man mener at ett av problemene er at skolens ledelse ikke evner å sikre et godt skolemiljø for elevene, skal ikke FAU da kunne si fra? Med tydelige ord og store bokstaver? Og i tilfelle: Skal de ikke da kunne si fra til skoleeier? Det forventes vel ikke at FAU skal si fra til rektor selv om at skolens ledelse ikke fungerer?

Narvik kommune skulle ha tatt brevet for det brevet er: En bekymringsmelding større enn andre bekymringsmeldinger kommunen kanskje noen gang har fått. Et alvorlig rop om hjelp fra foreldrene som er redde for at barna deres ikke skal få den absolutt beste starten på sine ungdomsår og etter hvert voksne liv. Fordi de voksne som har ansvar for dem tilsynelatende ikke klarer å løse egne problemer.

Narvik kommune burde ha svart FAU at de tar bekymringen til foreldrene på største alvor, takke for innspillene og forsikre om at de som skoleeier skal gjøre de grepene som viser seg å være de beste for å løse situasjonen på skolen. Og samtidig forsikre om åpenhet og god dialog mellom Narvik kommune og FAU – selv om det ikke er det normale. Ingenting synes å være helt som normalt ved Narvik ungdomsskole akkurat nå. Det er unntakstilstand, og Narvik kommune bør derfor – i denne helt spesielle situasjonen – la være å vifte med lover og paragrafer foran bekymrede foreldre. Det løser ingenting.

God helg!

Kommentarer til denne saken