Der er ikke nye Narvik Senterparti med – foreløpig. Det betyr ikke at vi ikke har tanker og ønsker for den nye kommunen. For det har vi. Mange, gode og konstruktive tanker. Foreløpig er disse båret fram av Ballangen kommunes ordfører Per-Kristian Arntzen i fellesnemnda.

Etter kommunevalget høsten 2019 håper vi som parti å kunne bli kommunebyggere. For nye Narvik kommune er ikke ferdig bygget og rustet for fremtiden med den innsatsen som skjer i dag. Utvikling av en ny kommune er en kontinuerlig prosess. Og den må skje i takt med folket som bor her, et eksisterende næringsliv – og de som ønsker å bosette seg her - eller satse med bedriften sin i en ny og spennende kommune med alle muligheter.

For det er det vi kan by på i nye Narvik kommune. I en kommune der ytterkantene med sin industri og et spennende næringsliv møter havne-, malm-, logistikk- og teknologibyen Narvik. I dette beltet finnes det et hav av spennende jobbmuligheter. Og det er til syvende og sist de som betyr noe for bosetting i vår stor-kommune.

Onsdag kunne Fremover fortelle sine velgere at Narvik Sp vil sette sitt sterke preg på det nye bystyret dersom tallene i målingen holder seg fram til kommunevalget. Partiet har ikke vært representert i dagens bystyre da de ikke stilte liste ved forrige valg, men kan altså komme til å få fem mandater inn i bystyret etter høstens valg.

Det er selvsagt et hårete mål og si at vi både håper og tror på enda flere representanter; tatt i betraktning den Sp-vinden som feier over landet.

Men vi skal ikke sole oss i glansen av det arbeidet som skjer sentralt i partiet. Vi skal vise at vi er et ansvarlig og ærlig parti. Et parti som står for utvikling og nytenking. Et parti som ivaretar enkeltindividet såvel som næringslivet. Et parti som skal spille på lag med administrasjonen i Narvik kommune for å gjøre begge parter best mulig rustet til å gi innbyggerne gode løsninger fra vugge til grav. Vi skal være et parti for hele kommunen. Og et parti som synliggjør for de unge at det er vel verdt å se hjemover etter endt utdannelse.

Som mange andre kommuner vil vi slite med å øke innbyggertallet. I det bildet er det viktig å ta de unge på alvor. I samme avis som de gode Senterparti-tallene presenteres, fortelles historien om avgangselever som skal ut i den vide verden - og de som vil tilbake til Narvik. De som er stolte av byen sin – av kommunen sin.

Nå har vi en jobb å gjøre med å synliggjøre alle godene ved å bo i Narvik. En kommune med et variert og spennende næringsliv som har plass til både lærlingen, industriarbeideren, kokken, akademikeren og sivilingeniøren. En kommune som representerer trygghet og gode kommunale tilbud. En kommune som kan by på indrefileten av natur og friluftsliv. En kommune med lag og foreninger og nabolag som vil bidra til det gode liv for oss alle.

La oss ta dette løftet sammen og bruke vår positive kraft til å framsnakke og vise alt vi har å by på!

La oss bli en kommune som inkluderer våre nye landsmenn på samme måte som Kjøpsvik-samfunnet og arbeidsgivere på stedet har gjort.

La oss bli en kommune som alle føler stolthet over å bo i! Det ansvaret hviler ikke bare på politikernes skuldre, men på oss alle.