– Den fremtidige ledelsen kan gjerne havne i Narvik

Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant for FRP, trekker en ny kanin opp av hatten og sier at en fremtidig leder av en eventuell Midtre Hålogaland tingrett godt kan bli sittende i Narvik.