Den nedlagte barnehagen har blitt utsatt for hærverk flere ganger i høst

I løpet av høsten har Villaveien barnehage blitt utsatt for hærverk.