Nylig ble Indeks Nordland presentert. Ofoten ligger på sisteplass når det kommer til utvikling. Mens andre regioner i Nordland har opplevd vekst og fremgang, står Ofoten stort sett på stedet hvil. Vi sliter med de samme utfordringene som har fulgt oss de siste årene. Befolkningsutviklingen er negativ og vi har ikke skapt nok arbeidsplasser. Ifølge Indeks Nordland har vi de siste årene hatt en betydelig nedgang i sysselsettingen, og Ofoten har sammen med Vesterålen større frafall av jobber enn det som skapes av nye jobber.

Svak befolkningsvekst – kombinert med lav arbeidsledighet – gjør at bedriftene i fylket sliter med å skape vekst og nye arbeidsplasser. Ifølge Erlend Bullvåg i Handelshøyskolen Nord universitet, som presenterte Indeks Nordland for næringsliv og politikere i Narvik, er den svake befolkningsveksten Nordlands absolutt største utfordring. Kombinert med at vi i dag har store naturressurser som ikke utnyttes. Ofoten er helt klart en del av statistikken når det kommer til dette.

I Indeks Nordland heter det: «Den store utfordringen er altså ikke mangel på muligheter, men mangel på mennesker, kapital og offentlig infrastruktur for å realisere disse». Formuleringen skal beskrive utfordringene i fylket, men oppsummerer ganske presist hva som er Ofotens største utfordringer.

Men vi har lysglimt i regionen. Når det kommer til verdiskapning per omsatt krone troner Ofoten på topp. Vi klatret til og med opp fra andreplass til en førsteplass på «driftsmargin siste to år» i årets Indeks Nordland. Og det er i denne pallplassen vi bør finne deler av løsningen for regionen. For vi har bedrifter som skaper verdier i regionen, og det er gledelig å se at Funn IT trekkes fram i rapporten som én av tre ledende bedrifter innen området tjenesteyting mot bedrifter, sammen med DIPS og Power Office.

Fremover har i forbindelse med Opptur-konferansen i Narvik løftet fram noen av de bedriftene som skaper verdier for samfunnet i regionen. Foruten de fire bedriftene som er nominert til prisen «Årets bedrift», som alle er nominert fordi de skaper verdier og er lagspillere for regionen, måler vi også temperaturen på noen av de mange prosjektene som både er startet, i gang og i ferd med å fullføres i Ofoten og Narvik-regionen. En ny bydel er godt i gang med å reise seg i Fagernesfjellet og Skistua, Bjerkvik står foran spennende utvikling og ikke minst står vi foran noe som kan bli veldig spennende for regionen på Evenes.

Ofoten har Nordlands høyeste driftsmargin på 11,8 prosent, ifølge Indeks Nordland. Solide bunnlinjer kan brukes til å være rustet for dårligere tider, men det bør brukes til å investere i vekst i fremtiden. Bedriftene som er nominert til «Årets bedrift» er alle eksempler på bedrifter som har investert for å vokse. Og det er nettopp investeringer vi trenger for å vokse videre som region også. Det er investeringer som vil skape nye muligheter. Det er investeringer som må til for at regionen skal bli attraktiv for nye arbeidstakere, og kanskje spesielt de unge.

Vi må satse på næringer der vi kan skape vekst, slik det for eksempel gjøres nå i reiselivsnæringen. På fem år er omsetningen doblet, og det investeres fortsatt i eksisterende og nye tilbud som vil være med på å øke omsetningen ytterligere. Ny gondol, en fremtidig feriepark og bygondol, ny cruisehavn og Arctic Train er bare noen eksempler på store investeringer som vil gjøre regionen mer attraktiv.

Havbruk er et eksempel på en næring vi bare så vidt skummer litt av fløten av i dag, men der vi kan ta en mye større del av kaka dersom vi våger å investere og satse. Det er fortsatt fiskeri og havbruk som samlet har den største veksten i Nordland fylke.

Den største veksten i Ofoten kan vi imidlertid ikke måle. Den største veksten kan vi bare føle. Den kaller vi optimisme. Og det er ikke uten grunn at vi snakker om optimisme for en hel region. Snakker du med bedrifter i dag, vet du at det flytter unge mennesker til byen for å bo og jobbe i Narvik. Og jeg har lyst til å trekke fram Propellfabrikkens viktige arbied med å synliggjøre regionens muligheter for unge mennesker. Det er grunn til å tro på at vi kommer til å se et lys i den berømte tunnelen snart.

Optimismen i Ofoten er større enn den har vært noen gang, og åpningen av Hålogalandsbrua ble et fysisk symbol og et klimaks i optimismen og troen regionen har på fremtidige muligheter for vekst og verdiskaping. VINN-direktør Bjørn Bremer sa det i grunn best da han kommenterte fremleggingen av Indeks Nordland i forrige uke: «Jeg opplever en større optimisme i Ofoten enn vi har hatt på lenge. Vi ser mulighetene i større grad enn noen gang tidligere.»

Og det er mulighetene som må være i fokus, ikke målinger alene. Graver vi oss ned i dystre tall, klarer vi ikke å løfte blikket. Og da går vi glipp av mulighetene.

Graver vi oss ned i dystre tall, klarer vi ikke å løfte blikket.