Svein M. Fikke er konsulent for internasjonal elforsyning og han har hele verden som sin arbeidsplass, Det gjør han mens grafer og data fra registreringer som gjøres på fjellet, projiseres i sanntid på veggene rundt ham i universitetets lokaler.

Sikkerhet

Der vises blant annet temperaturer, luftfuktighet, vindstyrke og lufttrykk, og Fikke røper at han allerede har antydet overfor professor Muhammad Virk at de bør sette seg i kontakt med Meteorologisk institutt for å tilby dem noen av sine data. Fikke tror det vil kunne bidra til å gjøre også værmeldingene bedre.

Virk er leder av forskningsgruppen Arctic Technology & Icing Reserach Group – på norsk arktisk teknologi og is-forskergruppe – ved fakultetet i Narvik.

Fire doktorgradsstipendiater og to doktorgradsingeniører er knyttet til forskjellige forskningsprosjekt som ledes av Muhammed Virk, og data fra forskningsstasjonen skal kunne brukes både til i sikre kommunikasjon og infrastruktur i arktiske miljø.

Det vil blant annet si gjøre det sikrere for kraftlinjer, offshoreinstallasjoner, vindturbiner, bygningskonstruksjoner, toglinjer og veier, men også føre til en bedre forståelse av hvordan været generelt påvirker dannelse av is.

– Stasjonen er klargjort slik at andre forskningsmiljøer raskt kan installere eget utstyr på den for å kunne teste utstyr og skaffe måledata for sitt forskningsarbeid, forklarer Virk.

Utfordring

Svein M. Fikke driver i dag sin egen konsulentvirksomhet, og han har også en fortid i kraftbransjen. Han var spesielt invitert til Narvik da forskningsstasjonen ble åpnet sist uke, og han kunne fortelle om helt andre målemetoder da han var engasjert under Skjomenutbyggingen tidlig på 70-tallet.

Også da handlet det om å avsløre noe av det som utfordrer kraftbransjen mest; ising.

– Vi fikk hjelp fra to mann som ble utlånt fra Statkraft-kontoret i Bjerkvik, forteller han.

De vekslet på å bo i ei hytte høyt til fjells der de målte tykkelsen på is som la seg på en enkel konstruksjon; to rør med omtrent samme diameter som kraftkablene, montert i en 90 graders vinkel.

Troll

Under seansen onsdag viste Svein M. Fikke bilder fra hans lange karriere rundt i verden, og som dokumenterte hvordan is kan legge seg metertykk på kraftkabler og true med å rive dem ned.

Den nye stasjonen for atmosfærisk ising gjør atskillig mer enn de to mennene på fjellet på 70-tallet:

En sensor som har fått navnet IceTroll spinner rundt og måler vekt av is. Den måler momentet som oppstår på grunn av ujevn islast og når is kastes av, og kan dermed fortelle når det er fare for mennesker å bevege seg under installasjoner som er utsatt for ising.

En annen registrerer hvordan is dannes på forskjellige overflatearealer, og sammen kan de både fortelle hvordan is dannes, hvordan strukturere ises ned, og belastningen is representerer.

Farlig tåke

Et høyhastighetskamera bidrar til å avdekke underkjølt regn. Det vil si bitte små dråper som fremstår som tåke, der vannet i hver dråpe holder en temperatur som er under frysepunktet og som umiddelbart omgjøres til is der regnet treffer.

Totalt budsjett for prosjektet er 27,5 millioner kroner frem til 2026. Installasjonen på Linken har til nå kostet omkring 1,4 millioner kroner, inklusiv sensorer, men eksklusiv alt arbeid utført av UIT med selve monteringen. Det opplyser universitetslektor Øyvind Søraas som også takker Narvikfjellet AS for bistand med å få opp både folk og utstyr i forbindelse med monteringen av stasjonen på værharde Fagernesfjellet.