↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

922 41 690

Faks: 76 94 17 60

Besøksadresse

Kongensgate 44
8512 NARVIK
  1. Beskrivelse

Velkommen til Advokat Are Johnsen.

Jeg ble uteksaminert høsten 1989, i det første kullet med jurister ved Universitet i Tromsø. Min første jobb var ved Tromsø likningskontor, og i 1991 ble jeg ansatt som advokatfullmektig hos advokat Jørn Bjørnhaug, og senere hos advokat Ole-Martin Andreassen.

I 1993 fikk jeg egen advokatbevilling, og etablerte praksis i Narvik.

Jeg har i alle år arbeidet med saker over et bredt spekter, men etter hvert har det blitt mange saker innen strafferett, barnevern, barnefordelinger.  I dag vil jeg karakterisere meg som en barnerettsadvokat, da de fleste saker omhandler barn, så som hvor barn skal ha fast bosted, samvær spørsmål eller saker etter barnevernloven.  

Kontoret mitt er midt i Narvik sentrum, i Kongensgate 44 og på gateplan. En viktig verdi for meg er å være "nær og tilgjengelig".

Jeg ble uteksaminert høsten 1989, i det første kullet med jurister ved Universitet i Tromsø. Min første jobb var ved Tromsø likningskontor, og i 1991 ble jeg ansatt som advokatfullmektig hos advokat Jørn Bjørnhaug, og senere hos advokat Ole-Martin Andreassen.

I 1993 fikk jeg egen advokatbevilling, og etablerte praksis i Narvik.

Jeg har i alle år arbeidet med saker over et bredt spekter, men etter hvert har det blitt mange saker innen strafferett, barnevern, barnefordelinger.  I dag vil jeg karakterisere meg som en barnerettsadvokat, da de fleste saker omhandler barn, så som hvor barn skal ha fast bosted, samvær spørsmål eller saker etter barnevernloven.  

Kontoret mitt er midt i Narvik sentrum, i Kongensgate 44 og på gateplan. En viktig verdi for meg er å være "nær og tilgjengelig".