↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

76 92 80 73

Besøksadresse

Sentrumsveien 55
8540 BALLANGEN
  1. Beskrivelse

Vedproduksjonsavdelingen har aktivitet hele året gjennom du finner oss på adresse Kaiveien 2 rett ved Teknisk Etat i Ballangen Kommune.

Avdelingen høster råmaterialer til produksjonen på ulike områder  i Ballangen kommune vi disponerer moderne maskiner for hogst, transport, lagring og videreforedling.

Vi produserer opptenningsved og fyringsved i 60-liters sekker, samt fyringsved i 1000-liters sekker. Vi har også vedesker à 40 liter med innlagt fyringsved som produseres av oss. Disse er svært praktiske for deg som vil ha en «alt-i-ett-løsning». Aktiv Ballangen kan etter avtale bringe ut veden til deg.

 

Aktiv Ballangen AS har flere avdelinger som til sammen utgjør en allsidig bedrift i vekst. Vår bedrift har som mål å tilby tjenester og produkter av høy kvalitet til lokalbefolkning og bedrifter i Ballangen kommune, nabokommuner og til kunder på landsbasis. Ved flere anledninger har vi hatt kunder fra øvrige land i Norden og andre verdensdeler.

Alle bedriftens avdelinger med unntak av palle- og vedproduksjon er lokalisert til Sentrumsveien 55 i Ballangen.

Våre avdelinger har godt utvalg av moderne tekniske hjelpemidler og høy faglig kompetanse.

 

Vår kvalitetspolitikk

  • Aktiv Ballangen AS skal være et førstevalg og ledende innenfor attføring av personer som trenger hjelp for å komme seg ut i jobb eller utdanning i Ballangen kommune (APS).
  • Aktiv Ballangen skal jobbe aktivt for å ha et godt tilbud til personer som trenger et varig tilrettelagt arbeid (VTA).
  • Aktiv Ballangen skal jobbe for å ha et godt dagsentertilbud for personer som trenger det i Ballangen kommune.
  • Jobben som gjøres skal holde høy kvalitet i alle ledd.
  • Aktiv Ballangen skal jobbe for å ha et bredt spekter av arbeidsoppgaver (Verktøykassen) tilpasset kvinner og menn, svakt og godt fungerende og personer med lyte.
  • Aktiv Ballangen skal ha fokus på kontinuerlig forbedring av tjenestetilbudet.