↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

76 94 45 50

Besøksadresse

Kongens gate 42
8514 NARVIK
  1. Beskrivelse

Advokatfirmaet Malm
Advokatfirmaet Malm består per i dag av tre advokater og en advokatassistent. Vi driver alminnelig advokatpraksis og har bred prosedyreerfaring fra flere saksområder. Firmaet regnes som etablert i 1932 da den unge jurist fra Narvik, skomakersønnen Skjoldulf Malm etablerte advokatvirksomhet for seg selv. Advokat Egil Malm startet som advokat i 1977 etter praksis som politifullmektig ved Follo politikammer og som dommerfullmektig ved Lofoten Sorenskriverembete. Advokat Erling Malm startet som advokatfullmektig i 2012 og har vært politiadvokat fra 2014 til 2017 i nordre Buskerud politidistrikt. Han er nå en erfaren advokat i firmaet. Advokat Tor Erik Krane Ursin ble ansatt som advokatfullmektig i firmaet i 2015. Han fikk selvstendig advokatbevilling i 2017. Firmaet arbeider i hovedsak med fast eiendom, boligrett, selskapsrett, kontraktsrett, arv og skifterett, pengekravsrett, strafferett og tilgrensede emner. Alle advokater i Advokatfirmaet Malm er medlemmer i Den Norske Advokatforening og følger Advokatforeningens etiske regler.