Gå til sidens hovedinnhold

Derfor er et VM i alpint til Narvik viktig

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tallenes tale er klare. Vi krymper. Narvik krymper. Sett bort fra Bodø og Tromsø, så krymper også resten av Nord-Norge (samtidig som Norge på landsbasis har befolkningsvekst). Andelen unge mennesker i nord blir mindre – samtidig som andelen eldre blir større. Alderssammensettinga forandrer seg. Blant årsakene finner vi at vi føder færre barn, og unge voksne søker seg til de store byene. Årsaken er sammensatt, men resultatet er tydelig.

Hvordan kommunale midler skal disponeres er alltid en het debatt. Vi har alle forskjellige interesserer og behov, og vi ønsker at kommunen skal ivareta disse for oss. Det vises stadig til kommunens lovpålagte oppgaver i denne debatten. Oppgaver under blant annet undervisning, helse, transport, teknisk, kultur og fritid. Jeg har ingen intensjon om å veie for og imot hva som er viktigst – og riktigst – å bruke kommunens midler på.

Som del av budsjettet for et VM i alpint til Narvik ligger 20 millioner fra Narvik kommune. En av sakene på agendaen til denne ukes kommunestyremøte. Dette har fått mange til å reagere. Ikke helt uforståelig, når man i egen situasjon føler at sitt barns skolelokaler ikke blir pusset opp, sine foreldres helsetjenester ikke er tilstrekkelig eller veien til bygda ikke trygg nok. Det er uhorvelig mye man heller kunne brukt 20 millioner på. Så hvorfor bruke det på et idrettsarrangement?

Det er ingenting som tyder på at den negative demografiske utviklinga vi står ovenfor kommer til å snu av seg selv. Den er vi nødt til å snu selv. Vi må lytte til de unge, de som flytter vekk. Vi må gjøre Narvik til et sted de heller ønsker å bo enn Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø.

Skaperverket lå ikke på latsida når naturen rundt Narvik ble til. Vi er alle enige om at naturen vi har her er fantastisk, og tilgjengeligheten til den unik. Mange velger å bo her nettopp av den grunn. Så hvorfor velger en hel del det motsatte? Sentralisering skjer i hele verden. Det er ikke unikt for Norge. Kall det gjerne en trend. Den vokser frem samtidig som alt blir lettere og lettere tilgjengelig gjennom internett og sosiale medier. Vi søker oss til et mer urbant liv. Kafeer, restauranter og utesteder i hopetall, konserter og festivaler, butikker, kjøpesentre og mengder med folk.

Å satse på et VM i alpint er ikke bare å satse på et to ukers idrettsarrangement. Det er å satse på ei fenomenal utbygging av Narvikfjellet. Et selskap med visjon om å bli en helårlig reiselivsdestinasjon, ikke bare et vinterlig skianlegg. Et selskap som ligger plassert midt i de mest naturskjønne omgivelser, samtidig som midt i en by – unikt. Å satse på et VM i alpint er å satse på turisme og aktivitet, og som vi vet – aktivitet avler aktivitet.

Samtidig som turismen i seg selv legger igjen penger i regionen, vil økt turisme gi økt behov for arbeidsplasser i segmentet. Flere arbeidsplasser gir flere innbyggere. Flere innbyggere gir økt handel, som igjen gir økt behov for arbeidstakere i en annen næring, som igjen gir enda flere innbyggere. Flere innbyggere skaper større muligheter for etablering av kafeer, restauranter og utesteder, konserter og festivaler, butikker og kjøpesentre. Flere innbyggere gir økte skatteinntekter til kommunen. Økte skatteinntekter til gir bedre grunnlag til oppussing av skolelokaler, til gode helsetjenester og renovering av vei til bygd.

Man trenger ikke være friluftsentusiast eller bruker av Narvikfjellet for å være for ei satsing på et VM i alpint. Å satse på et VM i alpint er å satse på et urbant og attraktivt Narvik.

Det artigste er at dette bare er et fåtall av de positive ringvirkningene et slikt arrangement kan bringe med seg.

Kommentarer til denne saken