Derfor skal de lage en digital Svarta Bjørn-marsj - minutt for minutt

Vinterfestuka har fått 90.000 kroner til å produsere en digital Svarta Bjørn-marsj.