Kraftledningen mellom Kvandal og Sildvik ble bygget på 1960-tallet og nærmer seg teknisk levealder. De siste å rene har Statnett hatt utfordringer med islast på linjene og skader på mastene. Særlig strekket over Nygårdsfjellet er et værhardt område.

De har fått konsesjon til å skifte ut deler av mastene fra Vassdalen, over Nygårdsfjellet og frem til E10 ved Trollvann. De fikk konsesjon av NVE i 2019.

Viktig for strømforsyningen

– Kraftledningen fra Kvandal til Sildvik er viktig for strømforsyningen i regionen og det er av den grunn ikke forsvarlig med langvarig utkobling av ledningen. I tillegg går ledningen i et område som også benyttes av reindriften, hvilket begrenser muligheten for anleggsaktivitet ytterligere.

– Arbeidene vil derfor bli utført over flere år, og vi har i første omgang startet på det mest utsatte området – over Nygårdsfjellet, forklarer prosjektleder Johan Astor Bjerkmo i Statnett i en pressemelding.

Tidspunktet som de kan jobbe hvert år er begrenset til tidsrommet mellom 15. april og 30. juni hvert år.

Bruker helikopter

– I 2019 ble 11 nye mastefundament klargjort, og i år vil fem nye stålmaster reises. Dernest er planen å få opp de resterende 6 mastene på denne strekningen neste år, forklarer Bjerkmo.

De eksisterende mastene blir veltet kontrollert, og nye master blir heist opp ved hjelp av helikopter.

– Arbeidet med demontering og montering av mastene, samt sprengning av lineskjøter fører med seg en del støy. Vi beklager det og håper det ikke blir for sjenerende for turgåere i området, sier Bjerkmo.