Gå til sidens hovedinnhold

Det blir bedre, men ikke overalt med en gang

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kjære elevråd ved Ballangen skole.

Vi ser dere og vi hører dere, og er glade for engasjementet.

1. januar 2020 ble to og en halv kommune en ny kommune. Alle de tre gamle kommunene hadde et stort vedlikeholds-etterslep på kommunale bygg og kanskje spesielt på skolebygg, også Ballangen.

Et ventilasjonsanlegg som ikke fungerer som det skal, dårlig toalettforhold, et gammelt elektrisk anlegg og en skolegård som ikke har blitt gjort noe med på 20 år er alle ting som har oppstått i gamle Ballangen kommune.

Vi har 10 skoler i nye Narvik kommune. Kun en av disse, Narvik ungdomsskole, er helt ny og etter dagens standard. Skistua skole er i år 23 år og kommunens nest nyeste skole og har en relativ god standard. De 8 andre skolene trenger betydelig renovering.

Høsten 2020 vedtok vi en ny skolestruktur av to grunner. Vi har skolebygg som kan romme 3500 elever, mens vi bare har 2200 elever i Narvik kommune. I tillegg skriker skolebyggene etter renovering. Og med kommunens økonomi vil det være galskap å renovere skolebygg for 3500 elever når behovet er langt mindre. Strukturelle grep krevdes.

Skolestrukturen var første steg til også å gjøre noe med skolebyggene. Tilstandene på skolebyggene er kartlagt, og vi har oversikt over både hvor behovene er størst og hva som vil være mest lønnsomt å gjøre noe med først. Økonomien tillater ganske enkelt ikke at vi ruster opp alt samtidig.

Kjøpsvik skole har uten tvil det største behovet. I tillegg har Kjøpsvik skole i dag plass til 230 elever, mens det bare er ca 80 elever som faktisk går på skolen. En ny skole i Kjøpsvik vil derfor nesten betale seg selv i sparte drifts- og vedlikeholdsutgifter.

På Ankenes og Bjerkvik er det besluttet å legge ned ungdomstrinnene og flytte ungdomsskoleelevene til nye Narvik ungdomsskole. Da blir det også et behov for å gjøre noe med bygg som blir stående tomme på Ankenes og i Bjerkvik.

Rådmannen vil til høsten komme med sine anbefalinger for hva som skal gjøres med Bjerkvik skole, Ankenes skole, Kjøpsvik skole og Frydenlund barneskole. På Frydenlund skole er ett bygg allerede stengt, og resten er i veldig dårlig forfatning.

Forslaget vil si noe om tidslinja på disse tiltakene og hvordan det skal finansieres. Og når planen for disse tiltakene er lagt, kan vi planlegge videre for de resterende skolebyggene.

Vedlikehold av kommunale bygg er utfordrende. Det var det i Ballangen kommune, i gamle Narvik kommune, og det er det også i nye Narvik kommune.

Vi jobber med å lage en langsiktig plan for å komme ajour, men det kommer dessverre til å ta lenger tid enn vi alle skulle ønske.

Vi hører og ser dere, og vi skjønner dere. Vi har felles mål, og må ta utfordringene i rekkefølge. Det blir bedre, men ikke overalt med en gang. I mellomtida skal vi fortsette å snakke godt sammen!

DETTE INNLEGGET ER ET SVAR TIL:

Les også

Vi blir ikke hørt i den nye storkommunen

Kommentarer til denne saken