Gå til sidens hovedinnhold

Det er ikke kun opp til barn og unge å si ifra selv

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom har en viktig rolle i arbeidet med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn og unge.

Alle barn har rett til å være trygge, og beskyttet mot overgrep. Vi er helt enige i dette utsagnet fra avisartikkelen til Fredrikke F. Moldenæs i Fremover 11.11.20. Hun stiller avsluttende i artikkelen spørsmål om hvordan det står til med planer for hvordan alle barn og unge skal få lære om vold og overgrep i barnehagen og på skolen i kommuner i nord .

Vi ønsker å informere om hva vi i helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Narvik kommune gjør innenfor dette viktige feltet, både som tilsvar til Moldenæs og som informasjon til innbyggere i kommunen.

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er et lovpålagt lavterskeltilbud til barn og unge og deres familier. Vi er priviligert som treffer alle barn og unge i kommunen vår, både på helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Vårt hovedmandat er å fremme god psykisk, fysisk, sosial og seksuell helse og forebygge skade og sykdom hos barn og unge. Vi jobber etter Nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet og vi skal gjennom helsestasjonsprogrammet blant annet bidra til å avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt. Statistisk sett vet vi at det er barn og unge i kommunen vår som daglig utsettes for vold og overgrep. Derfor er det viktig at vi har kontakt med alle barn og unge og at de får opplæring/undervisning i nettopp det Moldenæs skriver i artikkelen; hva som er lov og ikke lov og hva barn og unge kan gjøre dersom de utsettes for vold eller overgrep.

Å bli utsatt for vold eller være vitne til vold i hjemmet er en stor belastning og som kan påvirke helse og livskvalitet hos barn så vel som hos voksne. De som opplever fysisk, psykisk og/eller seksuell vold i hjemmet eller er vitne til voldsepisoder har økt risiko for nedsatt livskvalitet, psykisk og somatiske helseproblemer, skader, død (Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon- og skolehelsetjenesten, Helsedirektoratet).

Gjennom konsultasjoner i helsestasjonsprogrammet snakker vi med alle foreldre/foresatte om vold og overgrep, hvordan forebygge og vi avdekker vold og overgrep ved blant annet å veie og måle alle barn avkledd/lettkledd. Arbeidet vi gjør består i stor grad av opplysningsarbeid, veiledning og rådgivning. Vi har samarbeid med alle kommunens barnehager og jobber for bedre tverrfaglig innsats for barn og unge både i barnehagene og skolene.

I skolene har barn og unge sin egen lovpålagte helsetjeneste som er skolehelsetjenesten. Der treffer helsesykepleier alle barn og unge og vi har tett og godt samarbeid med lærere, rektorer, assistenter og miljøterapeuter. Helsesykepleier, fysioterapeut og skolelege gjennomfører årlig tverrfaglig undervisning til alle førsteklassinger på barneskolen der alle bidrar med de ulike faggruppenes tilnærming om temaet. Barna får konkret undervisning om hvordan eie kroppen sin, hva som er lov og ikke lov å gjøre mot barn og hverandre, vold og overgrep, forskjellen på gode og vonde hemmeligheter, hvem de skal si ifra til dersom de utsettes for slike handlinger og at det aldri er barnets skyld dersom de har vært/er utsatt for noe. Denne undervisningen har blitt til gjennom prosjektmidler fra Helsedirektoratet og dette har ført til et stort kompetanseløft for oss ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten og for muligheten vi har til å undervise alle førsteklassinger i kommunen og dermed også kunne forebygge og avdekke vold og overgrep. I skolehelsetjenestens lovpålagte program følger vi opp temaet videre i barneskolen, ungdomsskolen og videregående med undervisninger, opplysningsarbeid og helsesamtaler. Ungdom som oppsøker helsestasjon for ungdom får også veiledning om seksuell helse, sette grenser for egen kropp, vold og overgrep.

Det er ikke kun opp til barn og unge å si ifra selv, men vi har også et ansvar for å si ifra på deres vegne.

Vi har et sterkt ønske om at alle barn og unge, ikke bare i vår kommune, men i hele landet skal vokse opp i trygge omgivelser og få mulighet til ha en god barndom. Derfor mener vi at dette forebyggende arbeidet må prioriteres høyt og at vi må fortsette med å øke kompetansen vår innenfor dette feltet.

Kommentarer til denne saken