Gå til sidens hovedinnhold

Det er ikke tid for planer. Det er tid for handling

Befolkningstallene for Narvik og Ofoten er dyster lesing. I løpet av ett år har 200 innbyggere forsvunnet fra Narvik og Evenes.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Folk flytter, og vi som er igjen klarer ikke demme opp med et fødselsoverskudd. Årsakene til befolkningsnedgangen er sammensatt, men ett av flere viktige kriterier for at folk skal bli, flytte til, trives og få barn, er attraktive arbeidsplasser.

Sist fredag, fem år etter at det ble bestemt at Evenes flystasjon skulle etableres som Luftforsvarets base i nord, tok fylkesrådsleder Tomas Norvoll til orde for å etablere et eget satsingsprogram for Narvik og Evenes.

Rundt 1.000 mennesker skal jobbe inne på flystasjonen, som blir Luftforsvarets nest største base i Norge. Bare Ørland er større.

De rundt 1.000 inkluderer riktig nok rundt tre hundre vernepliktige, men 1.000 arbeidsplasser bør uansett fortone seg som en drøm for hvilken som helst ordfører i Norge. Og med blikk på tirsdagens befolkningstall; en ønskedrøm.

Sannheten er at Nordland fylkeskommune skulle vendt blikket mot Evenes og Narvik for lenge siden, men la oss glede oss over at det endelig skjer.

1.000 arbeidsplasser, der mange av arbeidstakerne har både kone, mann og barn blir fort til flere tusen når vi snakker om «familien» rundt etableringen på Evenes.

Fylkesråden uttaler at utviklingen rundt Evenes flystasjon og flyplassen kanskje er den største vekstimpulsen i Nord-Norge akkurat nå. Vi våger å påstå at det er nettopp det det er. Den største. Ikke bare kanskje.

Sannheten er at Nordland fylkeskommune skulle vendt blikket mot Evenes og Narvik for lenge siden, men la oss glede oss over at det endelig skjer.

Til tross for et tap på 24 innbyggere i 2020 spår Statistisk sentralbyrå en befolkningsvekst i Evenes på 65 personer fram til 2050.

Ordføreren i Evenes, Terje Bartholdsen, har ønsket å være atskillig mer ambisiøs. Han sikter på å øke med 500 innbyggere – i første omgang. Evenes-ordføreren må i tillegg plusse på de 24 som forsvant i fjor.

Hvor mange år det skal brukes på «i første omgang» står usagt, men lite er så lang gjort for at «i første omgang» vil være innen rekkevidde før nyttår i 2050 – som er tidshorisonten til Statistisk sentralbyrå.

Ny skole til 200 millioner kroner er unikt. Noen ledige tomter er bra. Men det strømmer ikke på med nye innbyggere av den grunn alene.

Narvikordfører Rune Edvardsen mener vi ikke må være redd for å tenke store tanker. Men nå er ikke tiden for store tanker og planer. Det er tid for handling.

Tomas Norvoll og fylkespolitikerne må starte sin satsing på nordfylket med å sette retningen for hvor de ansatte på flystasjonen skal bosette seg. La det være enkelt å komme seg til og fra jobb. La det bli rimelig å komme seg til og fra jobb, skole og kulturtilbud.

Start med å etablere faste grønne og attraktive kollektivtilbud mellom de nye arbeidsplassene på Evenes og Narvik. Et kollektivtilbud som også betjener lokalsamfunnene mellom Narvik og Evenes; som Liland, Bogen, Herjangen, Bjerkvik og Øyjord.

En slik kollektivløsning vil være attraktiv for pendlere og alle innbyggerne langs aksen mellom Evenes og Narvik.

Når nye innbyggere er på plass; da er det tid for store tanker og nye planer.

Kommentarer til denne saken