Men en gang trengs en grundig vask, og skolesaken i Evenes er klar for det.

I 2017 vedtok kommunestyret å bruke 153 mill på Liland skole. I rapporten fra arbeidsgruppa kunne man da lese at “ (administrasjons) bygget er renovert de senere år og har en levetid på minst 20 år” og “ for alternativet Liland er dette bygget (administrasjonsbygget) renovert og har en brukstid på minst 20 år”

Hvordan arbeidsgruppa klarte å lage en sannhet av dette, er og blir et mysterium.

Dette mysterium ble brukt som hovedargument for at skolen skulle bygges på Liland. Det ble billigere. Kommunestyrets representanter gikk på talerstolen og var klar på at alternativet i Bogen på 209 mill ble for dyrt. Kommunen måtte ta hensyn til andre oppgaver, pris avgjorde og valget måtte derfor bli Liland.


Når arkitekter og konsulenter nå skal ut markedet og be om pris, må de legge virkeligheten til grunn, nemlig at administrasjonsbygget ikke er nyrenovert. Da begynner det å bli dyrere. Ingen ser ut til å stille spørsmål ved at store deler av det “renoverte” bygget nå skal renoveres på nytt.

Med et “renovert” administrasjonsbygg som står på ei fylling i leire, og nybygg som skal bygges inntil, begynner kostnadene å løpe. Prosjektet blir dyrere. Feilbedømning på omfanget av renovering av administrasjonsfløya og usikker byggegrunn gjør alt mye dyrere.

Men, det manglet ikke på høringsinnspill som fortalte en annen historie, en historie som viste seg å være sann; prisen stemte ikke. Innspill ble oversett. Enkeltpersoner som argumenterte for løsningen i Bogen ble diskrediterte. Andre enkeltpersoner som argumenterte for Liland, ble ført som sannhetsvitner. Helt ubegrunnet.

Advarsler i sakspapirene før vedtaket i kommunestyret var klare. Daværende rådmann var klar på at Evenes kommune ikke kunne finansiere skole i Bogen til 209 mill uten “drastiske” tiltak.

Nåværende rådmann vil be kommunestyret om å finne samme summen til skole på Liland.

Politikerne som i 2017 overhodet ikke hadde råd til alternativet Bogen, skal nå finne enda mer penger til alternativet på Liland.

Daværende rådmann var klar på at prosjektet måtte “krympes til økonomisk ramme som har dekning i budsjett….”

Denne dekningen hadde man ikke til Bogen. Muligheten har underlig nok dukket opp for det på Liland.

Alternativet daværende rådmann mente var det beste, men ikke kunne velges fordi det var for dyrt, er nå sannsynligvis rimeligere enn det på Liland.

Men dette nevnes naturligvis ikke.

Troverdigheten til beslutningstakerne settes nå på en alvorlig prøve. INGENTING i Evenes har forandret seg på en slik måte at vi kan bruke over 200 mill nå, om vi ikke kunne det for 2 år siden.

Bogen var foretrukket og anbefalt av tidligere rådmann spesielt med tanke på senterutvikling.

Senterutviklingen for Bogen er viktig for hele kommunen – spesielt når vi nå skal stå alene. Daværende rådmann forsto dette. Bogen i vekst forsto det. Men ingen lyttet. Ingen ville lytte.

Vi får nå svaret på om partiene har gode forklaringer, eller dårlige bortforklaringer. Om partiene er troverdige eller ikke.

Arbeiderpartiet har uttalt at de er garantist for at prosjektet blir gjennomført i henhold til gjeldende planer. Høyre stiller seg negativ til at ny skole skal forringe tjenestetilbudet ellers i kommunen. Troverdig?

Om vi skal legge vekt på sakspapirene fra 2017 så kan vi tenke oss at Arbeiderpartiet er garantist for et forringet tjenestetilbud og Høyre er garantist for at skoleprosjektet ikke blir gjennomført i henhold til gjeldende planer. Troverdig?

Troverdigheten til arbeidsgruppa, som anbefalte Liland, kan jo leserne selv bedømme: Sakspapirer 08.02.17:

“ Rådmannen anser videre at arbeidsgruppen har gjort sitt arbeid så langt det er mulig. Dersom denne fortsatt skal ha en rolle, bør den gis nytt mandat”

Etter at de fikk kritikk i Fremover for ikke å ha gjort det de skulle i henhold til det mandat de allerede hadde, skrev de et motsvar der de forklarte at det ville komme. Så bestilte de en rapport fra Asplan Viak, som stort sett inneholder det de skrev i sin egen bestilling. Så laget de en egen rapport og støtter seg på Asplan Viak sin rapport der det trengs. To mnd etter at de hadde ansett seg som ferdig og burde gis nytt mandat for å fortsatt ha en rolle, var “faglig” tyngde på plass. Troverdig?

En av arbeidsgruppas medlemmer er nå leder i et av de politiske parti som håper på mer makt i kommunen. Kanskje i håp om at dette er glemt.

Det er fristende å si ; hva var det vi sa. Men det hjelper fint lite. Det er mange som har jobbet mange timer, lest alt som er offentlig om saken, hørt alle kommunestyremøtene, har kommet med innspill og forslag.

Det er så mye rusk, så mye utelatt, så “vridd mot Liland”. Det er mye snørr i denne ullvotten...mye.

Men, det er bare å gjenta, denne gang med støtte i forrige rådmanns saksfremlegg og sitere: “Prosjektet må krympes”, og legger til hva representanter fra både Høyre og Arbeiderpartiet sa anno 2017: Vi har ikke råd.

Så hva skjer nå? Bryr de seg om troverdighet? Bryr de seg hva de sa i 2017? Skal de kjøre på med et prestisjeprosjekt som koster mer enn det trenger, eller skal vi stoppe opp og få dette skalert ned til hva vi kan bygge. Hva vi har råd til?

Skal prinsippet om en arkitekttegnet massivtreskole på Liland gå foran hensynet til andre kommunale tjenester som vil bli skadelidende, når pengene som ikke fantes i 2017 nå skal trylles fram?

Det har vært foreslått uttallige ganger: legg bort hele designkonkurransen, få tilbud på prefabrikerte bygg og bygg helt ny skole til 150 mill. Det er å ta ansvar.

Det er bedre å tape penger på det forarbeidet som er gjort og heller spare titalls mill enn å presse igjennom et altfor dyrt prosjekt som vil ende med mageplask for en liten kommune.

I det minste må noen i kommunestyret foreslå det. Så kan vi få gjort andre ting som trenges i Evenes i årene som kommer.