Det grønne skiftet er ofte relatert til vindkraft og vannvittige permanente sår i naturen uten at fremtidige inntekter kommer lokalmiljøet til gode.

imidlertid kan det være raske kortvarig inntekter mens utbyggingen pågår, mens sårene består.

Slike hemmelige prosesser har som regel en årsak. De som setter prosessen igang har som regel en agenda som ikke tåler dagens lys.