Det handler om det gode arbeidet som skjer lokalt

Mikkel Eskil Mikkelsen, sametingsråd

Mikkel Eskil Mikkelsen, sametingsråd

Av
DEL

Leserbrev

Kommunestyret skal ta stilling til om Narvik kommune skal søke om å bli med i forvaltningsområdet, men hva er det egentlig snakk om? For Narvik kommune så består ikke arbeidet i å skape nytt, men å fortsette det gode arbeidet som allerede skjer, finansiert av staten med friske tilskudd.

Styring og organiseringen i Norge i dag skjer gjennom at vi har kommuner som utfører oppgaver på vegne av fellesskapet. Slik er det også i samiske spørsmål. Vi har i dag 13 kommuner og 3 fylkeskommuner som er med i forvaltningsområdet for samisk språk, og som med det har sagt at de ønsker å være med på å utvikle samiske språk.

Som mye av forvaltningen i Norge så er kommunen tjenesteyter på vegne av befolkningen i samiske spørsmål. I bunnlinjen av samisk språkforvaltningsområdet så er det et prinsipp om at vi tror at kommuner kan være premissleverandører og utøve tjenester på vegne av sin befolkning, nettopp fordi kommunen allerede forvalter mange ordninger på samme måte.

Et eksempel er Kjøpsvik skole der de satte rekord i antall elever med opplæring i lulesamisk. Det er stor grunn til å feire dette. Bak denne suksessen så ligger et klart ønske fra elever og foreldre om at det skal skje. Dette var er ønske og engasjement hos enkeltmennesker i Kjøpsvik som var mulig å realisere fordi Tysfjord kommune hadde over mange år jobbet med samisk språk.

Arbeidet på Kjøpsvik skole er et godt eksempel på hvordan det å være en språkforvaltningskommune skjer i praksis. Gjennom overføringer fra Sametinget så lot det seg gjennomføre å levere gode tjenester til elevene. Selv om Sametinget satte daværende Tysfjord kommune i stand til å møte befolkningens behov skal all ære og skryt for rekorden på Kjøpsvik skole gå til elever, foreldre og ansatte. De kommuniserte tydelig sine ønsker og sine behov samtidig som de var med på å realisere dette i praksis.

Sametingets mål med språkforvaltningsområdet er ikke annet å sørge for vi kan få mange suksesser som dette i årene fremover basert på Narvik kommunes innbyggeres behov og ønske. Jeg trekker frem dette er for å tydeliggjøre ovenfor Narvik kommune at det ikke er Sametingets behov som skal møtes ved å bli en språkforvaltningskommune. Det er innbyggernes, de som bor i Kjøpsvik, Ballangen, Narvik og Bjerkvik. Sametingets rolle blir å sette kommunen i stand til akkurat det.

Som både Lavangen, Tjeldsund og Hamarøy så vil Narvik kommune være premissleverandør for hvilke språktiltak som er viktige i kommunen. Kommunene er de som kjenner behovet til sine innbyggere, og slik må det fortsette å være også i Narvik kommunes tilfelle.

Skulle kommunestyret i Narvik si nei til en søknad om å bli med i forvaltningsområdet ville det skape historie. Narvik kommunestyre vil i så fall være det første kommunestyret i landet som fratar innbyggere sine rettigheter, same eller ikke-same. Jeg både håper og tror at kommunen ikke har til hensikt å skape historie med negative fortegn.

Hvis vi skal se nærmere på språkforvaltningsområdet så handler det om at kommunen skal utøve tjenester innenfor visse sektorområder. Innenfor dagens lovverk så kan kommunen vedta at samisk og norsk skal være likestilt innenfor utvalgte sektorer. Mitt tips vil være å prioritere barn, unge og eldre. Det vil si at man kan prioritere barnehage, skole og sykehjem når man forvalter samisk språk. At barn får mulighet til god opplæring og at eldre får en god alderdom.

For i praksis handler kommunestyrets kommende vedtak om at kommunens innbyggere selv skal få mulighet til å forme sin egen samiskspråklige fremtid. Fra Sametinget stiller vi opp for å bistå i dette arbeidet. For språkforvaltningsområdet handler om språk, og bare språk. Det å utøve tjenester for sin befolkning, og få overført midler for å kunne gjøre dette.

Skulle Narvik kommunestyre bestemme seg for å søke om å bli med i forvaltningsområdet så er det en gladsak først og fremst for Narvik kommunes befolkning. De vil med det møte en kommune som tydelig har gitt beskjed om at de ønsker å levere enda bedre tjenester og enda bedre tilbud til sin befolkning. Sametingsrådet ønsker Narvik kommune hjertelig velkommen inn i forvaltningsområdet for samisk språk.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags