Det er overraskende at Helse Nords styre truet med utsettelser av konkrete byggeprosjekt fordi tre av helseforetakene i regionen leverer lavere inntekter og bruker mer penger enn budsjettert. Det lignet mer på trusler enn noe annet da styret i Helse Nord gikk ut med at driftsresultatet for det regionale helseforetaket lå an til å bli 150 millioner kroner, mot et budsjettert resultat på 276 millioner kroner. Eierdirektør i Helse Nord, Hilde Rolandsen, uttalte nemlig: «Men hvis ikke den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen viser betydelig bedring, må Helse Nord RHF vurdere om gjennomføringen av disse prosjektene kan gå så fort fram som planlagt». Tre helseforetak nevnes som de som belaster Helse Nords drift mest. Det er også to av disse som har pågående byggeprosjekter: Finnmarkssykehuset og UNN i Narvik.

LES OGSÅ:

Men uansett, trussel eller ikke: Driften i seg selv kan ikke være grunn nok til å stanse planlagte investeringer. Som varaordfører i Narvik kommune, Geir-Ketil Hansen, sier til Fremover: «Bare betydelige overskridelser kan begrunne en utsettelse. Det som er kommet frem om tall så langt, gir ikke grunnlag for å utsette et så viktig prosjekt». Grunnlaget for utsettelse er altså ikke et prosjekt på ville veier, men en drift av helseforetakene som må strammes opp. Det fremstår også som merkelig når Helse Nords styre skriver: «De positive resultatene som det legges opp til i budsjettene, er penger som sykehusene skal investere i bygg, IKT og medisinsk teknisk utstyr. Slik er den økonomiske modellen for helseforetakene.» Å bygge nytt sykehus med kostnadsramme på 2,2 milliarder kroner kan vel neppe stå og falle på 126 millioner kroner fra eller til på bunnlinjen?

LES OGSÅ:

Når driften svikter ser man først og fremst på tiltak for å bedre driften – ikke på igangsatte byggeprosjekter som i fremtiden både vil effektivisere driften og potensielt skape inntekter gjennom nasjonale støttemidler. Som et sykehus der fremtidens helsemodell skal prøves ut må det nemlig også kunne forventes at det kommer prosjektstøtte som vil gi det nye sykehuset i Narvik en tryggere posisjon. Men Helse Nord peker ikke på strakstiltak som må igangsettes for å bedre driften, heller ikke langsiktige tiltak som kan redusere kostnadene. De peker ikke på hvilke muligheter et fremtidens sykehus i Narvik kan gi. I stedet løfter de en pekefinger og sier: «Når dere ikke klarer å levere, får dere heller ikke de nye sykehusene». Dette er min litt flåsete oversettelse av det som ble sagt, men slik er det i hvert fall lett å oppfatte det, og inntrykket blir ikke annerledes når Fremover gjør en ringerunde til Helse Nord, Narvik kommune og UNN.

Fremover får vite at ingen byggeprosjekt er stoppet, ingen beskjeder er gitt om at det kan komme til å skje. Narvik går videre. Det jobbes med å finne tiltak som holder igjen kostnadene hos helseforetakene, og den jobben vil pågå i flere måneder før man kan si noe om hvorvidt det blir nødvendig å bremse eller stoppe de pågående byggeprosjektene. I UNN-systemet og i Narvik kommune har det ikke kommet noen ordre om å legge opp til en utsettelse av byggingen etter at forprosjektet er ferdigstilt i løpet av 2019. Derfor fremstår det som veldig rart å gå ut med at nye Narvik sykehus risikerer å bli utsatt, når man vet at det jobbes parallelt både med tiltak for å ta ned kostnadene og for å sikre fremdriften av byggingen av nye Narvik sykehus. Utspillet kan som sagt lettest tolkes som en dårlig kamuflert trussel, og er uansett bare egnet til å skape unødvendig usikkerhet.

LES OGSÅ:

Dersom det skulle vise seg at man ikke kommer i mål med å ta ned kostnadene i de helseforetakene som svekker resultatet til Helse Nord, vil det uansett være svært dårlig økonomi å utsette byggestart og åpning av nye Narvik sykehus. Sykehuset skal ikke bare være et sykehus. Sykehuset blir starten på en ny epoke med en samlokalisering med rusbehandlingen til Nordlandsklinikken, og en flytting av klinikken fra Håkvik til Narvik. Kommunens tjenester skal samlokaliseres med spesialisthelsetjenesten i det nye sykehuset. Og sykehuset skal bedre logistikken og effektivisere driften i et mindre og moderne bygg. For å nevne noen av gevinstene. I sum er det mange deler av Helse-Narvik som får en ny hverdag når det nye sykehuset står ferdig, og en utsettelse vil få konsekvenser for mange i dag. En kjepp i sykehushjulet vil stoppe mange små tannhjul som foreløpig jobber fint sammen.

Helse Nord må mobilisere alle gode krefter og bruke tiden godt for å finne tiltak for å sikre fremtidig drift, og det må jobbes parallelt med å etablere en trygghet for prosjektet slik at alle jobber sammen og drar i samme retning, i samme tempo. Det er ødeleggende å skape usikkerhet om fremdriften, og det kan bli svært kostbart å sette bremsene på for nye Narvik sykehus. Det har ikke Helse Nord råd til.

God helg!