Det kan bli vinn-vinn for Hålogalandsveien

En eventuell oppdeling av store veiprosjekt til mindre kan være en vinn-vinn-situasjon, men det må gjøres på en ordentlig måte.