Det koster dyrt å sikre malmtransporten for Kaunis Iron