Det nye bårehuset i Bjerkvik innviet – et verdig og vakkert nest siste hvilested

Dyp symbolikk preger veggene i det nye bårehuset i Bjerkvik. Et vakkert lyssatt, asymmetrisk hjerte er et sentralt element i visningsrommet. Og det har en helt spesiell bakgrunn.