Det nye redningshelikoptret får ikke lande ved det nye sykehuset i Narvik

De nye store helikoptrene som er i ferd med å bli faset inn i Norge, får ikke lov å lande ved nysykehuset på Furumoen.