Fagforbundets landsstyre mener det er uakseptabelt at innbyggernes liv og helse i Nord-Norge settes i fare, fordi ambulansefly står på bakken og akuttberedskapen er svekket. Vi godtar ikke at flygere og andre ansatte skal være bekymret fordi sikkerheten ikke har vært prioritert og godt nok ivaretatt. Etter måneder og år med redusert beredskap, er det uforståelig at helseminister Bent Høie fortsatt hevder at tilbudet er forsvarlig.

Krisa i luftambulansetjenestene er skapt av regjeringa med helseminister Bent Høie. De har ansvaret for den alvorlige situasjonen folk i Nord-Norge nå opplever. Både de ansatte og fagmiljøet advarte mot følgene av konkurranseutsettingen. Det ble klart og tydelig varslet om at anbudssystemet gjør akuttberedskapen mer sårbar, og at valget av en ny operatør kunne ødelegge samhandlingen mellom operatør og helseforetak.

Helseministeren ga blaffen i advarslene. På toppen av alt ble kontrakten gitt til det selskapet som skåret dårligst på kvalitet.

Drifta av luftambulansen er konkurranseutsatt fordi regjeringa mener det er dyrere når det offentlige driver tjenestene. Erfaringene fra luftambulansen tyder på det stikk motsatte. I virkeligheten er det de ansattes lønns- og arbeidsvilkår det blir konkurrert om. Dette er Fagforbundet kritisk til.

Samtidig som det er krise i luftambulansetjenesten, er det også klare krisetegn i den øvrige akuttberedskapen. Vi ser at brann- og helsepersonell må ta oppdrag som politiet tidligere utførte. Det er i tillegg en kraftig økning i oppdragene til bilambulansene, og tilgangen til båt- og bilambulanse er redusert. Samlet sett er ambulansetjenesten i Norge svekket.

Fagforbundets landsstyre krever at helseminister Bent Høie umiddelbart løser krisa i luftambulansetjenesten. Han må aller først sikre normal beredskap for ambulanseflyene, og bidra til at avtalen med Babcock, som selskapet har brutt, blir sagt opp. Deretter må helseministeren sørge for at den operative drifta av luftambulansen blir overtatt av det offentlige.