«Det var litt i gråsonen, men i sum var det selvsagt aldeles lovlig»

Av

Her ser du Fremovers redaksjonsstab tidlig på 80-tallet. En «broget bande», alle med sine faglige og personlige særegenheter, men en kjempetrivelig gjeng som altså her smiler til fotografen.