Det vil koste over to millioner å fikse skadene. Men ingen vil ta regninga

Partene har fortsatt ikke kommet til enighet etter vannlekkasjen i Skistua sommeren 2019.