Dette bildet beviser at dobbeltspor er det viktigste Nord-Norge kan enes om nå