Dette huset ble solgt for 4,2millioner kroner i forrige måned. Se hvilke andre eiendommer som byttet eier

Totalt ble det omsatt eiendommer i Narvik sist måned for 169.695.299 kroner. Se full oversikt her.