– Dette taper norsk anleggsbransje på

Stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (A) etterlyser handling fra samferdselsministeren. Hun frykter at utenlandske entreprenører vil være de eneste med muskler nok til å ta de største oppdragene når Hålogalandsveien skal gjennomføres som et offentlig-privat-samarbeidsprosjekt.