Det har vært mye snakk om de positive fremtidsutsiktene for Evenes med forsvarsetableringen og utbyggingen av flyplassen. Kommunen har initiert til massiv boligbygging, og det snakkes om flere hundre nye arbeidsplasser. Forsvarsansatte med familier skal flytte til kommunen.

Men hva tenker ungdommen i Evenes om fremtiden for sin hjemkommune?

Gleder seg til å dra

Under den årlige ungdomskonferansen som Evenes og Tjeldsund arrangerte var hundretalls ungdommer samlet i den nye flerbrukshallen som åpnet i fjor og som kostet om lag 80 millioner kroner.

Rena Høgli (15), Alisa Jordan (15) og Ragnvall Rørmark Bøifot (15) er tre av totalt 12 tiendeklassinger på Evenes skole. Det er noe over halvt år igjen med ungdomsskole i Evenes før de må dra ut av kommunen for videregående utdanning.

– Jeg gleder meg til å komme meg bort til en større plass hvor det er mer tilbud for ungdom, forteller Rena, som antyder at det blir videregående skole i Harstad. Alisa og Ragnvall sier det samme, selv om de ikke har bestemt seg helt hvor de skal gå på skole neste høst.

Ungdom som vokser opp i en småkommune uten videregående skole må reise bort for videre utdanning. Tall fra SSB viser at få av de flytter tilbake.

Forskning.no skrev i august 2020 hvor tall fra SSB er gjengitt om at befolkningen i landet vil vokse med elleve prosent frem til 2050. Men veksten vil være svært ujevn fordelt fram til 2050. Trenden er tydelig; unge folk vil flytte fra distriktene til mer bynære strøk.

Mangler tilbud for unge

Alisa peker på at det mangler tilbud for unge som årsaken til at hun gleder seg til å komme seg bort på videregående skole.

– I Evenes mangler vi et samlingspunkt for ungdom på ettermiddagstid, påpeker hun.

Foruten om fotball og åpen idrettshall onsdager for de som liker sport, er det ingen andre aktivitetstilbud for ungdom som lokker de.

– Det var snakk om å starte en ungdomsklubb igjen, men det er ikke blitt gjort, fortsetter Rena.

Tjeldsund og Evenes har et samarbeid om kulturskole lokalisert i Boltås i Tjeldsund kommune, og undervisningen er både lokalisert på skolen og desentralisert ute i kommunene

Evenes kommune med 1320 innbyggere (2. kvartal 2022) har som mange andre småkommuner et spredt bebyggelse med Bogen som kommunesenter, og bosetning spredt blant annet på Liland, Tårstad og Evenesmark. 213 barn under 18 år bor i kommunen.

Ragnvall bor på Liland, mens Rena som bor på Evenesmark må kjøre halv time buss hver vei for å komme seg på skolen.

– Men på ettermiddagen finnes det ingen busstilbud eller annen kommunikasjon hvor man kan besøke hverandre, påpeker Ragnvall. Om ikke foreldrene har mulighet å kjøre ungdommene på besøk blir det som oftest å sitte hjemme foran dataspill.

– Sommeren kan man alltids sykle til Bogen, da langs en vei hvor det er mye trafikk, fortsetter han med. Vinterstid derimot blir de kun sittende hjemme.

– Fint for voksne

Ungdommene har også fått med seg de positive som skrives i avisene om alt det positive som skjer i kommunen, og at det snakkes om flere hundre nye arbeidsplasser.

– Men det er nok fint og bra for de voksne, mener Alisa. Men uten flere fritidstilbud for ungdom frykter hun at det ikke vil komme så mange nye familier til kommunen.

På spørsmål om de vil komme tilbake til Evenes for å jobbe og bosette seg etter endt utdanning, stiller de tre seg noe tvilende til.

– Evenes er en fin plass, men jeg ser ikke for meg at jeg kommer til å bli boende i kommunen, annet enn å ha seg feriehus, sier Ragnvall.

Verken han eller de to andre er heller ikke sikker på om jobb på flyplassen eller i forsvaret er det som de sikter etter heller.

– Men hva skal til for at ungdom skal bli værende i Evenes i fremtiden, spør vi.

Svaret fra de tre ungdommen er tydelig; bussmuligheter mellom bygdene slik at ungdommene kan besøke hverandre, og en møteplass for ungdom hvor det er tilrettelagt med aktivitetstilbud som ungdommen kan gjøre på fritiden.

Makeup-artist og tv-personlighet Erlend Elias besøker skoler i Narvik og Evenes med et sterkt og viktig budskap til ungdommen.