Onsdag var en merkedag for luftvernbataljonen på Evenes. Fra skytefeltet på Nordmela på Andøya ble to AMRAAM-missil av typen Aim-120B skutt ut fra to ulike våpenbærere til våpensystemet NASAMS.

NASAMS er et modulbasert mellomdistanse luftvernsystem utviklet av Kongsberg Gruppen som benyttes av både Luftforsvaret og Hæren. Våpensystemet regnes som det beste av sitt slag i verden, og er utplassert for å beskytte blant annet Det hvite hus i Washington.

– Alltid spesielt

NASAMS-batteriet som skal opereres av luftvernbataljonen skal etter hvert virke som en paraply over de strategisk viktige områdene i Ofoten og Sør-Troms. Det er her allierte bakkestyrker og materiell skal ankomme dersom Norge blir truet i nord. Men først og fremst skal luftvernbatteriet beskytte Evenes flystasjon med både F-35 og de nye maritime patruljeflyene P-8 Poseidon.

Skarpskytingen som ble gjennomført på Nordmela onsdag ble gjennomført som et ledd i at luftvernbataljonen på Evenes skal opp på full operativ status i 2024.

– Dette er en verifiseringsskyting. Det er alltid spesielt å skyte et skarpt missil, forklarer bataljonssjef oberstløytnant Stian Negaard Nilsen.

– Det psykososiale med å skyte et skarpt missil er også en del av det å gjøre avdelingen klar, legger bataljonssjefen til.

Et av verdens beste systemer

Onsdag ble det avfyrt to AMRAAM-missiler fra skytefeltet på Nordmela, der både luftvernbataljonen på Evenes og på Ørland deltok i øvelse Sølvpil.

Grovt regnet er nyprisen på ett slikt missil i dag på i underkant av 10 millioner kroner.

Missilene ble brukt på Norges gamle F-16 jagerfly og skal også brukes på de nye F-35-flyene – i tillegg til at de altså benyttes på NASAMS i Luftforsvaret og Hærens kampluftvern.

– Kan vi føle oss trygge når luftvernbataljonen på Evenes etter hvert blir operative med dette våpensystemet?

– Det er kjent som et av verdens beste systemer, svarer oberstløytnant Stian Negaard Nilsen kort.

Systemet står for øvrig også på listen til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj over luftvernsystemer som han svært gjerne vil ha i kampen mot de russiske invasjonsstyrkene.

Trusselen definerer størrelsen

Vi ber Negaard Nilsen om å forklare hvilke trusler NASAMS er spesielt egnet for å håndtere:

– Systemet er spesielt godt mot egnet til beskyttelse mot kryssermissiler; trusler som kan følge terrenget og som går relativ sakte. Det innebærer også kampfly og helikoptre.

Våpensystemet NASAMS består av en kommando- kontrollenhet og flere såkalte effektorer og sensorer.

– Den tradisjonelle multimissile-launcheren kan bære seks missiler, mens NASAMS High Mobility Launcher er plassert på et kjøretøy og kan bære fire missiler, forklarer Negaard Nilsen.

– Systemet har både elektrooptiske sensorer og radarer, og det er trusselen som definerer den totale størrelsen på systemet.

Stor rekkevidde

Luftvingsjef oberst Eirik Guldvog på Evenes var selvsagt også til stede da luftvernbataljonen fyrte av sitt første skarpe missil på Nordmela.

– Det spesielle med NASAM er at det består av mange små enheter som settes sammen i et nettverk som spiller sammen.

– I et større oppdrag kan systemet utvides med både radarer og flere utskytningsramper, forteller Guldvog.

Guldvog ønsker ikke å spesifisere rekkevidden til de ulike missilene som våpensystemet kan utstyres med.

Så viktig er det heller ikke, ifølge Guldvog, siden systemet er nettverksbasert.

– Våpensystemet kan dekke et veldig stort område. Utskytningsrampene kan eksempelvis stå to mil fra hverandre. Slik kan flere ramper og sensorer dekke et veldig stort område.