Disse opprettet nytt selskap i juli

29 nyetableringer i forrige måned.